Arestio 'dyn ag arf' ym Mhwllheli

  • Cyhoeddwyd
Bro Cynan Pwllheli
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y ffordd fawr ger ystâd Bro Cynan ei chau am ddwy awr brynhawn Sadwrn

Mae dyn wedi ei arestio dan amheuaeth o anafu a bod ag arf yn ei feddiant, ar ôl digwyddiad ym Mhwllheli brynhawn Sadwrn.

Roedd Heddlu'r Gogledd yn gofyn i bobl yn ardal Pwllheli i gadw draw o ardal Bro Cynan wrth iddyn nhw ymateb i'r digwyddiad.

Cafodd heddlu arfog a chŵn yr heddlu eu galw amser cinio dydd Sadwrn, a chafodd mynedfa i floc o fflatiau ei chau.

Bu'n rhaid cau'r ffordd gerllaw am ddwy awr wrth i blismyn ymateb i'r digwyddiad.