Galw am gyfleusterau profi cyffuriau mewn gwyliau a chlybiau

Ben Rees
Image caption Bu farw Ben Rees yn yr ysbyty ar ôl prynu cyffuriau mewn clwb yn Berlin yn yr Almaen.

Mae mam a gollodd ei mab i gyffuriau yn galw am gyfleusterau profi cyffuriau mewn gwyliau a chlybiau nos er mwyn i bobl fod yn fwy ymwybodol o'r hyn maen nhw'n ei gymryd.

Bu farw mab Nadia Rees, Ben a oedd yn 23 oed, o ganlyniad i orddos cyffuriau yn 2015.

Roedd yn credu ei fod wedi cymryd ecstasi, ond mewn gwirionedd roedd y sylwedd yn cynnwys y cyffur PMA.

Mae'r Swyddfa Gartref yn dweud nad oes unrhyw ffordd ddiogel o gymryd cyffuriau, a bod cael cyffuriau yn eich meddiant yn drosedd.

'Lleihau niwed'

Yn 2017 roedd 185 o farwolaethau yng Nghymru oedd yn gysylltiedig â chyffuriau anghyfreithlon.

Roedd 23 yn ymwneud â chocên, 22 ag amphetamine, pedwar ag ecstasi a phum achos oedd yn ymwneud â chanabis.

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Arfon Jones, y byddai profion mewn clybiau a gwyliau yn lleihau'r niwed, ac yn sicrhau fod pobl yn deall cryfder a chynnwys yr hyn maen nhw'n ei gymryd.

Image caption Mae Nadia Rees yn benderfynol o godi ymwybyddiaeth ynglŷn â pheryglon cymryd cyffuriau

Bu farw Ben yn yr ysbyty ar ôl prynu cyffuriau mewn clwb yn Berlin yn yr Almaen.

Dywedodd Nadia Rees wrth raglen BBC Wales Live ei bod hi'n ymwybodol fod ei mab yn cymryd cyffuriau yn achlysurol.

"Dwi'n credu fod rhaid i rai pobl fod yn fwy realistig ac yn fwy ymwybodol fod y defnydd o gyffuriau yn digwydd a pheidio ei frwsio dan y carped a dweud 'edrychwch beth mae'r bobl yma yn ei wneud, dydy o'n ofnadwy'.

"Meddyliwch pam eu bod nhw'n gwneud hyn. Mae pobl ifanc, yn enwedig plant yn eu harddegau a myfyrwyr yn cymryd cocên ac MDMA."

'Cam i'r cyfeiriad cywir'

Mis Gorffennaf diwethaf fe wnaeth Heddlu Gogledd Cymru gefnogi cynllun profi cyffuriau mewn gŵyl ger Llanfaethlu ar Ynys Môn.

Yma, roedd pobl yn ildio eu cyffuriau yn wirfoddol ar gyfer eu profi. Bryd hynny darganfuwyd samplau o bowdr gwynnu dannedd a steroidau mewn cyffuriau.

Image caption Mae Arfon Jones yn credu buasai profi cyffuriau mewn gwyliau ac mewn sefydliadau economi gyda'r nos yn gam i'r cyfeiriad cywir, mae'n achub bywydau."

Yn ôl Arfon Jones mae angen mynd cam ymhellach gyda phrofi cyffuriau er mwyn i bobl wybod yn union beth maen nhw'n ei gymryd, er mwyn diogelu'r bobl sy'n cymryd cyffuriau yn achlysurol.

"Mae tystiolaeth yn dangos fod 20% o'r cynnyrch sy'n cael ei brofi ddim yn cynnwys yr hyn oedd y person yn ei gredu oedd yn ei brynu, felly mae'n amlwg yn weithred beryglus," meddai.

"Os yw pobl yn cymryd rhywbeth nad ydynt yn ei gredu eu bod wedi prynu, fe allai gael effaith andwyol arnyn nhw.

"Mae profi cyffuriau mewn gwyliau... yn gam i'r cyfeiriad cywir, mae'n achub bywydau."

'Sicrwydd ffug'

Ond dywed Darren Millar, AC Gorllewin Clwyd, nad profi cyffuriau yw'r ateb cywir.

"Rwy'n credu mai'r ffordd orau i hybu iechyd pobl yw annog pobl i wrthod ymgymryd â chyffuriau.

"Rwy'n meddwl y gallai'r math yma o gyfleusterau ar gyfer profi cyffuriau roi sicrwydd ffug i bobl am ddiogelwch cyffuriau anghyfreithlon a rhoi'r argraff fod y defnydd ohonynt wedi ei gyfreithloni.

"Ac mae cyfleu'r neges yna ynghyd â neges fod cyffuriau yn beryglus, yn fy marn i yn gwrthddweud."

Y llynedd fe wnaeth y gweinidog sydd â chyfrifoldeb am yr heddlu ddweud y byddai Llywodraeth y DU yn caniatáu i luoedd heddlu lleol benderfynu ar y ffordd orau i sicrhau fod y gwahanol asiantaethau yn gallu profi ansawdd cyffuriau mewn gwyliau cerddorol.

Ond ychwanegodd llefarydd ar ran y Swyddfa Gartref: "Does dim unrhyw ffordd i gyffuriau anghyfreithlon gael eu cymryd mewn ffordd ddiogel.

"Mae cyffuriau yn dinistrio bywydau, teuluoedd a chymunedau.

"Mae bod mewn meddiant o unrhyw gyffur sy'n cael ei reoli yn anghyfreithlon, ac mae cyflenwi cyffuriau yn drosedd hyd yn oed fwy difrifol."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol