Atal timau rygbi Prifysgol De Cymru wedi pryder ymddygiad

Published
image copyrightGoogle

Mae holl dimau rygbi dynion mewn prifysgol wedi eu hatal rhag chwarae yn dilyn pryderon am ymddygiad.

Dywedodd Prifysgol De Cymru bod nifer o fyfyrwyr wedi eu gwahardd wrth i ymchwiliad gael ei gynnal.

Dywedodd llefarydd ei fod yn bosib bod rhai myfyrwyr sydd ynghlwm â thimau rygbi dynion "yn rhan o ymddygiad sy'n anghydnaws" â'r disgwyliadau.

Mae pryderon wedi eu hadrodd i undeb y myfyrwyr, y brifysgol a'r heddlu - sy'n ymchwilio.

Dywedodd llefarydd ar ran y brifysgol: "Mae Prifysgol De Cymru yn disgwyl y safonau uchaf o ymddygiad personol gan aelodau o gymuned y brifysgol ac nid ydym yn goddef ymddygiad sydd ddim yn cyrraedd y safon yna."

Dywedodd Heddlu De Cymru bod staff o'r brifysgol wedi rhannu gwybodaeth gyda'i swyddogion, a bod ymchwiliad yn parhau.

Mae gan y brifysgol gampysau yng Nghaerdydd, Casnewydd a Threfforest.

Pynciau Cysylltiedig