£100,000 o feiciau modur wedi eu dwyn o garej yn Rhaeadr

  • Cyhoeddwyd
Garej E T JamesFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Dyma'r ail dro i'r garej yn Rhaeadr gael ei thargedu gan ladron

Mae perchennog garej ym Mhowys wedi dweud bod lladron wedi torri drwy wal frics er mwyn dwyn gwerth £100,000 o feiciau modur dros y penwythnos.

Cafodd yr 11 beic sgramblo KTM oren llachar eu dwyn o Garej Sycamore (E.T. James) ar Heol y Dwyrain yn Rhaeadr yn ystod oriau mân fore Sul, 17 Mawrth.

Yn ôl y perchennog nid dyma'r tro cyntaf iddyn nhw gael eu targedu gan ladron.

Mae'r heddlu'n dweud eu bod nhw'n ymchwilio.

Wedi cael eu targedu

"Rydyn ni'n gwybod fod y lladron wedi bod ar y safle rhwng 22:30 nos Sadwrn, 16 Mawrth a 04:15 fore Sul", meddai Alan James, un o berchnogion garej E.T. James.

"Mae lluniau camerâu cylch cyfyng yn dangos fan wen Mercedes Sprinter yn cyrraedd ac yn gadael ystâd ddiwydiannol gerllaw yn ystod yr amser yna.

"Ar ôl i ni gyfri y stoc fe welson ni bod 12 o feiciau sgramblo newydd sbon wedi cael eu dwyn, ac offer hefyd.

"Er bod ganddon ni yswiriant rydyn ni fel gwerthwyr yn cael ein targedu gan gangiau sy'n gwybod llawer am y diwydiant.

"Ro'n nhw'n gwybod yn iawn beth roedden nhw'n ei wneud... roedden nhw wedi torri drwy ddwy haenen o frics er mwyn cael mynediad."

Ffynhonnell y llun, KTM
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r beiciau modur KTM yn werth £9,000 yr un

Mae'r garej, sy'n gwerthu beiciau ail law a cherbydau amaethyddol, yn berchen i'r un teulu ers iddo agor yn 1921.

Fe gadarnhaodd Mr James nad dyma'r tro cyntaf i feiciau gael eu dwyn o'r safle.

"Yn anffodus, gyda beiciau fel hyn, gan nad ydyn nhw'n rhai sy'n cael eu defnyddio ar y ffyrdd, does dim modd i asiantaeth moduro'r DVLA ddilyn eu trywydd."

"Yr unig ffordd fydden ni'n dod o hyd i unrhyw un ohonyn nhw nawr ydy os bydden nhw'n cael eu cymryd i gael eu trwsio mewn garej, a'u bod nhw'n digwydd edrych ar rif y chassis fyddai wedyn yn ymddangos ar y system ganolog fel peiriant sydd wedi cael ei ddwyn."

Ychwanegodd ei fod yn "hynod siomedig" gyda'r digwyddiad, a'i fod yn "amau'n fawr iawn y gwelwn ni'r beiciau yma eto".

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed-Powys: "Rydyn ni'n ymchwilio i ladrad yn Rhaeadr lle cafodd gwerth £100,000 o eiddo ei ddwyn.

"Os oes gan unrhyw un wybodaeth allai gynorthwyo'r swyddogion gyda'u hymchwiliad, mae modd cysylltu â nhw drwy ffonio 101."