£1m i greu mwy o gyfleoedd gwaith i ferched yn y gogledd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, WeMindTheGap
Disgrifiad o’r llun,
Mae WeMindTheGap yn cynnig cyfleoedd gwaith i fenywod ifanc yng ngogledd-ddwyrain Cymru

Bydd elusen WeMindTheGap yn derbyn £1.1m wrth Gronfa'r Loteri Genedlaethol i greu mwy o gyfleoedd gwaith i ferched.

Golyga'r arian bod yr elusen yn gallu darparu chwe mis o waith dan hyfforddiant i 160 o ferched a chynnal mentrau i'w cefnogi wedi i'r cyfnod hwnnw ddod i ben.

Cafodd y cynllun ei greu gan gwmni Moneypenny yn Wrecsam yn 2014, gyda'r nod o helpu merched difreintiedig i ddysgu sgiliau newydd a phontio hynny â phrofiadau gyda chwmnïau amrywiol yn y gogledd-ddwyrain.

Bydd yr arian yn cyfrannu at greu 40 swydd ychwanegol gyda'r elusen, sydd hefyd yn cael ei chefnogi gan Gyngor Sir y Fflint.

Stori Gwenllïan

Yn wreiddiol o Drawsfynydd ond bellach yn byw yn Wrecsam, mae Gwenllïan Waddilove yn dweud fod y cynllun wedi trawsnewid ei bywyd.

"Efo cefnogaeth y genod a'r confidence building, dwi mewn lle gwell na dwi erioed wedi bod, a dwi lot hapusach na beth oeddwn i," meddai.

Dywedodd bod yna gyfnod yn ei bywyd pan nad oedd hi'n meddwl fod yna le iddi ym myd gwaith, yna awgrymodd rhywun gynllun hyfforddi WeMindTheGap.

Yn ôl Gwenllïan, sy'n 25 oed ac sydd ag awtistiaeth, dydy bywyd ddim wedi bod yn hawdd.

"Dwi heb di cael y cardiau hawdd mewn bywyd, ac mae yna adegau lle dwi'n meddwl 'sut ydw i dal yma?'," meddai.

Cafodd ei bwlio pan yn blentyn, ac mae hi wedi cael cyfnodau o iselder dwys. Fe wnaeth roi'r gorau i addysg bellach, ac roedd rhaid iddi ddibynnu ar y system Credyd Cynhwysol.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Gwenllïan Waddilove i gefnogaeth WeMindTheGap ei galluogi i fagu hyder a phrofiad i fynd i'r byd gwaith

"Oni'n cael £251 y mis i fyw, a doedd hynna jest ddim yn cyfro llawer o'm byd, o'dd hynna yn cael effaith ar fy meddwl, lle o'n i jest ddim isio byw ddim mwy, achos oni jest methu meddwl - sut ydw i'n mynd i fwydo fy hun," meddai.

"Does 'na ddim llawer o bethau allan 'na i genod ifanc fel fi, a 'da chi weithiau'n meddwl eich bod chi allan yn y deep-end, heb ffordd i fynd i le 'da chi eisiau.

"Felly, mae WeMindTheGap wedi helpu fi feddwl be dwi isio neud efo fy mywyd."

'Cefnogi pobl ifanc'

Yn ôl sylfaenydd a chadeirydd yr elusen, Rachel Clacher, gwelodd "angen gwirioneddol i fynd i'r afael â symudedd cymdeithasol yn ein cymuned".

Dywedodd ei bod wedi dechrau'r elusen i allu gweithredu yn yr un ffordd ag yr oedd yn gwneud fel cyflogwr ei busnes ei hun, Moneypenny - "i allu canolbwyntio ar gefnogi pobl ifanc mewn angen".

"Rydym yn credu'n gryf mewn gwneud y peth iawn, trin pobl yn dda a darparu cefnogaeth gyson," meddai Ms Clacher.

"Mae'r cyllid yma'n ein galluogi i gael yr adnoddau i gynnig cyfleoedd i gymaint yn fwy o bobl ifanc, ac ni allwn aros i weld beth wnawn nhw gyflawni."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol