Cyhoeddi cynlluniau i warchod natur wedi Brexit

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
disgrifiad o’r llunMae Ynys Sgomer yn un o'r ardaloedd yng Nghymru sydd wedi ei gwarchod

Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu cynlluniau i sicrhau nad yw'r gwaith o amddiffyn bywyd gwyllt a'r amgylchedd yn cael ei golli ar ôl Brexit.

Y bwriad, yn ôl swyddogion, ydy cynnal a gwella safonau presennol.

Ond fe fydd ymgynghoriad 12 wythnos hefyd yn cael ei gynnal i ofyn sut y dylid ymchwilio i achosion posib o dorcyfraith amgylcheddol yn y dyfodol.

Mae grwpiau natur wedi rhybuddio bod amser i gael y mesurau diogelu hyn yn eu lle yn prinhau.

Yn Lloegr mae Ysgrifennydd yr Amgylchedd, Michael Gove, eisoes wedi cynnig creu cyfer corff annibynnol newydd - Swyddfa Diogelu'r Amgylchedd.

Ond nid yw Lesley Griffiths, y gweinidog yng Nghymru, yn argyhoeddedig bod y dull hwn yn angenrheidiol.

Mae'n dweud bod Cymru eisoes mewn sefyllfa "wahanol iawn" i weddill y DU a bod y "fframwaith yma eisoes yn fwy cyson â'r Undeb Ewropeaidd beth bynnag".

Mae hi'n credu nad yw'r cynlluniau ar gyfer Lloegr yn gydnaws â phwerau datganoli Cymru na deddfwriaeth bresennol.

ffynhonnell y llun, Eric Middelkoop/Getty
disgrifiad o’r llunY Pâl ar ynys Sgomer oddi ar arfordir Sir Benfro - un ardal sydd wedi ei warchod

Yn ôl Llywodraeth Cymru y bydd gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol - sy'n gyfrifol am sicrhau bod yr amgylchedd ar flaen y gad wrth wneud penderfyniadau - rôl bwysig yn y dyfodol.

Mae hefyd yn cydnabod yr angen i fynd i'r afael â rhai bylchau yn y ddeddfwriaeth bresennol, gan ategu bod y gorchwyl o ddatblygu deddfwriaeth angenrheidiol yn un "parhaus".

Wrth ysgrifennu at bwyllgor Cynulliad fis diwethaf, dywedodd Ms Griffiths, gyda'r posibilrwydd o "ganlyniad trychinebus Brexit heb gytundeb", y flaenoriaeth oedd sicrhau bod cyfreithiau ymarferol ar waith i ddarparu sefydlogrwydd a chynnal safonau amgylcheddol.

'Niweidio amddiffynfeydd'

Mae grŵp cadwraeth WWF Cymru eisoes wedi rhybuddio y gallai'r broses "niweidio rhai o'r amddiffynfeydd amgylcheddol presennol".

Ond mae Llywodraeth Cymru yn mynnu y bydd y safonau amgylcheddol presennol yn parhau i fod yn gymwys o'r diwrnod ymadael.

Mae'r ymgynghoriad - a fydd yn rhedeg tan 9 Mehefin - yn ceisio casglu barn ar lenwi'r bylchau a fydd o adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd Ms Griffiths y byddai hefyd achosion lle byddai'n bwysig bod pob un o bedair gwlad y DU yn cydweithio.

Dywedodd ei fod yn fater cymhleth a oedd yn haeddu sylw gofalus.

"Fel llywodraeth, rydym yn benderfynol o sicrhau nad oes unrhyw ostyngiad yn y safonau amgylcheddol hyn a byddwn yn parhau i wella rheoleiddio amgylcheddol ar ôl i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd," meddai.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol