Llywodraeth Cymru yn rhoi £10m i 'wella canlyniadau iechyd'

  • Cyhoeddwyd
Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Vaughan Gething y byddai'r buddsoddiad yn arwain at "well canlyniadau i bobl Cymru"

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y byddan nhw'n rhoi £10m i wella'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru.

Y bwriad, medden nhw, yw i leihau amseroedd aros am driniaeth canser, sicrhau diagnosis cynharach a moderneiddio triniaethau.

Dywedodd y llywodraeth mai'r prif ffocws ydy "gwella ansawdd gofal, lleihau amrywiad a gwella'r canlyniadau i gleifion".

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething: "Bydd yr arian yn sicrhau bod gwasanaethau iechyd Cymru yn datblygu atebion arloesol ac yn gwneud yn siŵr bod cleifion yn cael y gorau allan o'r gwasanaethau iechyd.

"Bydd y buddsoddiad hwn yn helpu i greu ffyrdd gwell o ddarparu gwasanaethau; yn darparu gofal cyson ar draws Cymru, ac yn arwain at well canlyniadau i bobl Cymru."

Bydd y buddsoddiad yn cael ei gyfeirio tuag at y gwasanaethau "sy'n dod â'r manteision ehangaf posib i'r nifer fwyaf o bobl", meddai llefarydd.