Pencampwriaeth y Chwe Gwlad: Cymru 25-7 Iwerddon

Published
image copyrightGetty Images
image captionChwaraewyr Cymru yn mwynhau'r dathlu ar ddiwedd y gêm

Mae Cymru wedi sicrhau'r Gamp Lawn ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad ar ôl curo Iwerddon yn gyfforddus yn Stadiwm Principality.

Fe sgoriodd Gareth Anscombe 20 o'r pwyntiau wrth i dîm Warren Gatland ennill o 25-7.

Gatland yw'r hyfforddwr cyntaf yn hanes y gystadleuaeth i gyflawni'r Gamp Lawn deirgwaith.

Cafodd y tîm mewn coch ddechrau perffaith gyda chais gan Hadleigh Parkes o fewn 90 eiliad yn dilyn gwaith campus gan George North i ennill y meddiant o'r lein.

Roedd yna gyfraniad allweddol arall gan Parkes wedi saith munud, wrth i'w dacl arbennig atal Jacob Stockdale rhag sgorio cais ar ôl iddo yntau dderbyn y bêl wedi cic glyfar gan Johnny Sexton.

Ond funud wedi hynny bu'n rhaid i North adael y maes wedi anaf i'r arddwrn a daeth Dan Biggar ymlaen yn ei le.

image copyrightGetty Images
image captionRoedd gêm George North ar ben wedi dim ond wyth munud

Gyda'r Gwyddelod yn ildio ciciau cosb diangen, roedd yna gyfleoedd i Gymru gynyddu'r pwysau, ac fe lwyddon nhw i sgorio pwyntiau bob tro roedden nhw'n ymosod hanner y gwrthwynebwyr.

Erbyn yr egwyl roedd Anscombe wedi cynyddu'r fantais i 16-0 ac roedd Cymru wedi cael 62% o'r meddiant o'r bêl.

Gyda tho'r stadiwm ar agor ar ddiwrnod glawog, a hynny ar gais yr ymwelwyr, roedd y tywydd, efallai, yn adlewyrchu maint yr her i'r Gwyddelod, sydd erioed wedi gallu taro'n ôl a churo Cymru ar ôl bod mwy nag wyth pwynt ar ei hôl hi wedi'r hanner cyntaf.

Roedd daer angen dechrau da i'r ail hanner felly ar y gwrthwynebwyr os am gael unrhyw obaith o aros yn y gêm ond roedd Cymru yn dal yn rhy gryf iddyn nhw, ac wedi 48 munud roedd Anscombe wedi sgorio cic gosb arall i'w gwneud hi'n 19-0.

Daeth ei bumed wedi 52 o funudau, yn dilyn mwy o ddiffyg disgyblaeth gan chwaraewyr Iwerddon, a'r sgôr bellach yn 22-0.

image copyrightGetty Images
image captionGareth Anscombe gafodd ei enwi'n chwaraewr y gêm ar ôl sgorio 20 o bwyntiau Cymru

Roedd yna sawl newid i'r ddau dîm yn y munudau canlynol ond dim newid i batrwm y gêm yn sgil yr eilyddion.

Wedi 69 o funudau roedd Anscombe wedi llwyddo yn ei chweched gic gosb o'r gêm.

A Chymru 25 pwynt ar y blaen gydag ychydig dros 10 munud yn weddill, a pherfformiad y Gwyddelod mor siomedig roedd y gêm, i bob pwrpas, eisoes ar ben.

Pwyntiau cysur yn unig oedd yna i Iwerddon yn sgil cais munud olaf Jordan Larmour a chic Jack Carty.

Straeon perthnasol