Un yn yr ysbyty ac oedi i deithwyr wedi gwrthdrawiad M4

  • Cyhoeddwyd
Traffig ar lôn ddwyreiniol yr M4 yn ardal Meisgyn rhwng cyffyrdd 34 a 35Ffynhonnell y llun, Traffig Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Traffig ar lôn ddwyreiniol yr M4 yn ardal Meisgyn rhwng cyffyrdd 34 a 35 tua 08:00 bore Iau

Mae un person wedi cael ei gludo i Ysbyty Athrofaol Cymru wedi gwrthdrawiad ar yr M4 ger Caerdydd.

Roedd tri cherbyd yn y gwrthdrawiad ar y lôn ddwyreiniol yn ardal cyfnewidfa Coryton tua 05:30 bore Iau.

Roedd yna oedi difrifol i yrwyr am gyfnod gydag adroddiadau o hyd at naw milltir o dagfeydd yn ymestyn i ardal Pencoed.

Mae Heddlu De Cymru yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad.

'Oedi hir'

Dywedodd y llu bod un o'r tri cherbyd wedi taro'r llain ganol wedi'r gwrthdrawiad gwreiddiol a bod un o'r gyrwyr wedi cael mân anafiadau i'r gwddf.

Cafodd dau ambiwlans, cerbyd ymateb cyflym a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu hanfon i'r safle.

Bu'n rhaid cau dwy lôn o dair tua'r dwyrain rhwng cyffyrdd 33 a 32 am gyfnod wedi'r gwrthdrawiad, ond roedd gyrwyr yn dal yn wynebu oedi hir wedi i'r lonydd ailagor tua 07:30.

Roedd yna rybudd i ddisgwyl awr a chwarter o oedi, ac roedd traffig oedd yn ceisio ymuno â'r draffordd ar gyffordd 34, Meisgyn, yn ciwio'n ôl i Donysguboriau.