Damwain awyren Caernarfon: 'Peilot wedi colli rheolaeth'

  • Cyhoeddwyd
AwyrenFfynhonnell y llun, AirTeamImages.com
Disgrifiad o’r llun,
Roedd John Backhouse yn hedfan o Northwich i Ddulyn yn ei awyren Piper PA-31 Navajo

Mae ymchwiliad i ddamwain awyren angheuol yng Ngwynedd yn credu fod y peilot wedi colli rheolaeth o'r awyren oherwydd nam yn y system rheoli.

Bu farw John Backhouse, 62, ar ôl taro llain lanio Maes Awyr Caernarfon wrth iddo hedfan o Northwich i Ddulyn ar 6 Medi 2017.

Mae adroddiad y Gangen Ymchwilio i Ddamweiniau Awyr (AAIB) yn nodi fod Mr Backhouse wedi dweud wrth y gwasanaeth Rheoli Traffig Awyr fod ganddo broblemau technegol pum munud cyn y ddamwain.

Dywedodd yr AAIB fod pennu union achos y ddamwain yn anodd iawn oherwydd y niwed i weddillion yr awyren.

Gofynnodd y peilot am ganiatâd i lanio ym maes awyr Caernarfon am 17:25, ond nid oedd unrhyw gyswllt pellach gyda Mr Backhouse wedi hynny.

Tarodd yr awyren y llain lanio ger Caernarfon ar "gyflymder uchel" yn ôl llygaid dyst. Aeth y peiriant ar dân a daeth cadarnhad yn ddiweddarach bod y peilot wedi marw yn y fan a'r lle.

Roedd Mr Backhouse yn beilot profiadol oedd yn gallu hedfan amryw o awyrennau a hofrenyddion.

Roedd yr awyren wedi ei chofrestru gydag awdurdodau hedfan yr Unol Dalaethiau ac roedd ei thystysgrif diogelwch yn ddilys.

Ffynhonnell y llun, Robert Parry-Jones
Disgrifiad o’r llun,
Plymiodd yr awyren i'r ddaear ym Maes Awyr Caernarfon yn Ninas Dinlle wedi i'r safle gau am y diwrnod

Fe edrychodd yr AAIB ar y posibilrwydd fod Mr Backhouse wedi profi diffygion gyda system autopilot yr awyren.

Yn dilyn profion, daeth y corff i'r casgliad y byddai hi wedi bod yn "hynod o anodd" i'r peilot gadw rheolaeth yn y fath amgylchiadau.

Ychwanegodd yr adroddiad bod y niwed a wnaed i weddillion yr awyren gan y tân wedi gwneud hi'n anodd iawn pennu union achos y ddamwain, ond ei bod hi'n bosib fod yr awyren wedi disgyn ar gyflymder a bod y peilot wedi colli rheolaeth.