Ailagor ffordd wedi tirlithriad angheuol ger Cwmduad

Published
image captionFe ddigwyddodd y tirlithriad yn ystod Storm Callum y llynedd

Mae ffordd yn Sir Gaerfyrddin, lle bu farw dyn ifanc mewn tirlithriad ym mis Hydref, bellach wedi ailagor yn rhannol.

Bu farw Corey Sharpling, 21 oed o Gastellnewydd Emlyn, ar ôl iddo ddod allan o fws pan wnaeth coeden syrthio ar draws y ffordd.

Yn ôl Cyngor Sir Gâr, mae'r A484 yng Nghwmduad wedi ailagor yn rhannol "yn dilyn gwaith helaeth i glirio'r ardal a'i gwneud yn ddiogel".

Gall gerbydau deithio ar hyd lôn sengl lle caiff y traffig ei reoli drwy signalau, wrth i'r gwaith o ailadeiladu wal barapet barhau.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol