Gofal 'priodol' i garcharor ar ddiwrnod ei farwolaeth

  • Cyhoeddwyd
Berwyn
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Luke Jones ei ddarganfod yn anymwybodol yn ei gell yng Ngharchar Berwyn ar 31 Mawrth y llynedd

Cafodd garcharor ofal meddygol priodol ar ddiwrnod ei farwolaeth yng Ngharchar Berwyn, Wrecsam, yn ôl ymchwiliad ombwdsmon i'r digwyddiad.

Clywodd cwest bod Luke Jones, 22 oed ac o Flaenau Ffestiniog, wedi ei ganfod yn farw yn y carchar ar 31 Mawrth y llynedd.

Wedi archwiliad post mortem fis Ebrill y llynedd, fe glywodd gwrandawiad cychwynnol bod patholegydd wedi nodi achos dros dro'r farwolaeth fel digwyddiad cardiaidd yn gysylltiedig â defnyddio'r cyffur 'spice'.

Mae disgwyl i'r cwest llawn gael ei gynnal "ryw bryd eleni".

'Elfen annaturiol' i'r achos

Cafodd Mr Jones ei gludo i Ysbyty Wrecsam Maelor ar ôl cael ei ganfod yn anymwybodol yn ei gell yn hwyr yn y prynhawn.

Daeth cadarnhad o'i farwolaeth am 19:20.

Yn y gwrandawiad yn Llandudno, dywedodd y Crwner John Gittins bod adroddiad yr Ombwdsmon Carchardai wedi ei gwblhau, ac nad oedd yn cynnwys beirniadaeth o'r gofal gafodd Mr Jones y diwrnod hwnnw.

Ar y pryd, dywedodd Heddlu Gogledd Cymru nad oedd y farwolaeth yn cael ei thrin fel un amheus.

Cadarnhaodd y crwner y byddai'r cwest llawn yn cael ei gynnal gyda rheithgor oherwydd bod "elfen annaturiol" ynghlwm â'r achos.

Ychwanegodd y crwner mai Mr Jones oedd y carcharor cyntaf i farw yng Ngharchar Berwyn: "Er nad ydy hynny'n ei wneud yn fwy na llai pwysig, mae'n arwyddocaol mewn sawl ffordd."

Mae disgwyl gwrandawiad pellach ym mis Mehefin ac yna'r cwest llawn yn ddiweddarach eleni.