Llion Joshua: Beth sy' 'na i de?

Published

Mae Llion Joshua, yn wreiddiol o Flaenau Ffestiniog, yn rhedeg cwmni arlwyo ar gyfer y byd teledu yng Nghaerdydd. Yma mae'n hel atgofion am ei hoff brydau bwyd a beth sy' i de heno...

image copyrightLlion Joshua

Beth sy' i de heno?

Sri Lanka Dahl. Ro'n i yno cyn Dolig, bwyd comfort efo atgofion da.

Pwy sy' rownd y bwrdd?

Fi efo nghariad Chantelle ar ôl dod adre o'r gwaith.

Beth yw'r sialens mwyaf i ti wrth benderfynu beth sy' i de?

Chantelle.

Beth yw'r pryd wyt ti'n dipyn o arbenigwr am ei wneud?

Fel gwaith, mae gen i gwmni arlwyo i'r byd teledu, felly dwi angen medru coginio bwydydd o dros y byd. Ar ôl gweithio ym mwyty Moro yn Llundain, dwi'n mwynhau bwyd o'r Dwyrain Canol fwyaf.

image copyrightLlion Joshua

Beth wyt ti'n ei goginio mewn argyfwng?

Beth bynnag sydd ar gael adra er enghraifft Pasta Arrabiata

Ydy dy arferion bwyta wedi newid dros y blynyddoedd a pham?

O fod yn hogyn o Flaenau Ffestiniog, mae byw i ffwrdd a thrafeilio wedi newid fy palate. Er, mae Mam yn ffantastig o gogydd.

Beth yw dy hoff bryd o fwyd?

Mae hynny'n hollol ddibynnol ar y tywydd, yr amser o'r flwyddyn a ble rydw i. Fy hoff fwyty yng Nghaerdydd ydy Milkwood.

Beth wyt ti'n ei fwyta er ei fod yn pigo'r cydwybod?

Da-da [losin] am hanner nos!

Beth yw'r peth mwya' anghyffredin rwyt ti wedi ei fwyta/goginio?

Fermented fish. Mae fy mrawd yn byw yn Japan. Dydyn nhw ddim yn bwyta llawer o gynnyrch llaeth yn Japan felly mae eu ymateb nhw i gaws Stilton yn debyg iawn i'n ymateb ni i'r pysgodyn.

Beth yw dy hoff gyngor coginio?

Blasu'r bwyd trwy'r holl broses - o'r amrwd i'r coginio, a deall yr holl broses.

Pa bryd o fwyd sy'n agos at dy galon a pham?

Ym mwyty Tickets yn Barcelona a chyfarfod y brodyr Adria [y chefs]. Roedd gen i y wên fwyaf wrth adael oherwydd y bwyd.

Oes 'na rhywbeth wnei di ddim bwyta?

Na, heblaw madarch dwi ddim yn gyfarwydd â nhw.

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig