Cabanau Dinbych i gael eu gwrthod?

  • Cyhoeddwyd
Lleweni ParcFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae Glyn Lleweni Parc ar gyrion tref Dinbych yn gartref i Glwb Gleidio Dinbych

Mae cynghorwyr yn Sir Ddinbych yn debygol o wrthod cais cynllunio ar gyfer cabanau gwyliau mewn canolfan gleidio poblogaidd ar gyrion Dinbych am yr eildro ddydd Mercher.

Yn 2011 fe wnaeth cynghorwyr wrthod cynnig ar gyfer codi 20 o gabanau pren ym Mharc Glyn Lleweni ac fe fethodd y datblygwyr ag ennill apêl yn erbyn y penderfyniad gwreiddiol.

Yn ôl datblygwyr mae'r cynnig diweddaraf yn mynd i'r afael â rhai o'r rhesymau a gafodd eu rhoi ar gyfer gwrthod y cais wyth mlynedd yn ôl, sef bod y datblygiad yn gyfyng.

Mae'r cynnig newydd, sy'n cael ei gefnogi gan garedigion y gamp o gleidio, yn cynnwys 24 caban sydd â dwy neu dair llofft ym mhob un.

Cymunedau'n anfodlon

Yn ôl y datblygwr fe fyddai datblygiad o'r fath yn rhoi hwb i'r economi leol, gan ddisgrifio'r ardal fel un o'r "goreuon ym Mhrydain" ar gyfer mynd i'r awyr mewn gleider, ac y byddai'n denu ymwelwyr drwy gydol y flwyddyn.

Ond mae'r cynllun yn cael ei wrthod gan Gyngor Tref Dinbych a sawl cyngor cymuned leol hefyd.

Mae trigolion Neuadd Lleweni gerllaw hefyd wedi dweud eu bod nhw'n pryderu y gallai rhai o'r cabanau ddod yn gartrefi parhaol.

Bydd y cais yn cael ei drafod yn ystod cyfarfod o Bwyllgor Cynllunio'r cyngor ddydd Mercher.

Ffynhonnell y llun, Cyngor Sir Dinbych
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl y datblygwyr dyma'r math o gabannau a fyddai'n cael eu codi ar y safle yn Glyn Lleweni Parc

Yn eu hadroddiad i'r pwyllgor mae swyddogion cynllunio'r cyngor yn dweud: "Nid yw hi'n glir iawn o'r wybodaeth sydd wedi cael ei ddarparu a fyddai'r datblygiadau cabanau yn cael ei redeg fel parc gwyliau a fyddai ar agor i'r cyhoedd neu a fyddai'r cabanau o dan sylw yn darparu llety i ddefnyddwyr presennol Lleweni Parc yn unig."

Mae swyddogion hefyd yn codi'r cwestiwn a oes galw gwirioneddol am lety ar y safle sydd wedi ei gysylltu gyda gweithgaredd twristiaeth sydd eisoes yn gweithredu ar y safle.

Yn ôl yr adroddiad fe fyddai'r cabanau yn cael eu hystyried yn yr un categori a charafanau statig, ac nid yw Cynllun Datblygu Unedol y cyngor yn caniatáu mwy o safleoedd.

Wrth gymeradwyo'r penderfyniad i wrthod caniatâd, dywed swyddogion y byddai'r datblygiad yn tynnu oddi ar safle "naturiol ac unigryw" ac nad oes cysylltiadau digonol rhwng y safle a chanol tref Dinbych chwaith.