Plaid Cymru angen 'brand mwy cynhwysol', medd cyn AS SNP

Plaid Cymru Image copyright Getty Images

Mae Plaid Cymru'n "brwydro" i gyflwyno'i hun fel plaid ar gyfer Cymru gyfan ac fe ddylai ystyried newid ei henw, yn ôl cyn aelod seneddol yr SNP.

Dywed Angus Robertson bod y blaid angen "brand mwy cynhwysol" sy'n apelio at bob rhan o'r wlad.

Mae adroddiad wedi awgrymu Plaid Cymru Newydd/New Wales Party fel posibilrwydd y dylid ei drafod ymhellach.

Roedd Adam Price wedi awgrymu newid enw'r blaid wrth ymgyrchu i'w harwain y llynedd.

Adolygiad

Cafodd Mr Robertson, cyn arweinydd yr SNP yn San Steffan, ei gomisiynu gan Mr Price i adolygu'r ffordd y mae'r blaid yn cael ei rhedeg.

Mae blas o'i ymateb yn ymddangos yn New Nation - cylchgrawn sy'n cael ei gyhoeddi gan felin drafod Plaid Cymru, Novo Cambria.

Image copyright AFP
Image caption Cafodd Angus Robertson ei gomisiynu i edrych ar y ffordd y mae'r blaid yn cael ei rhedeg

Dywed Mr Robertson: "Fe ddylid cael brand mwy cynhwysol i'r blaid.

"Fe allai dewis yr enw Plaid Cymru Newydd/New Wales Party - fel yr awgrymwyd yn ystod yr ymgyrch arweinyddol - fod yn un ffordd ymlaen bosib ac mae'n haeddu trafodaeth.

"Dylai'r blaid ddod o hyd i arwyddair sy'n annerch Cymru yn ei chrynswth.

"Rhaid iddo gyflwyno awydd deinamig, positif a chynwysol ar sail adfywio."

Image caption Roedd Adam Price wedi awgrymu newid enw'r blaid yn yr ymgyrch i gael ei ethol yn arweinydd y llynedd

Dywedodd bod perthynas agos Plaid Cymru â'r Gymraeg yn golygu ei bod "yn cael ei gweld fel plaid yr iaith Gymraeg yn unig".

"Golyga hynny bod Plaid yn brwydro i gyrraedd y di-Gymraeg, a gan fod ardaloedd Cymraeg eu hiaith erbyn hyn wedi eu cyfyngu yn ddaearyddol, mae Plaid hefyd yn brwydro i gyflwyno'i hun fel plaid ar gyfer Cymru gyfan."

Mae hynny, meddai, yn creu "dilema sylfaenol" i'r blaid, sy'n cynnwys aelodau sy'n ymroddi'n gryf i'r iaith a'i "phwysigrwydd cynhenid".

Ychwanegodd: "Wrth ymateb i'r dilemâu hyn, mae'n rhaid ymdrechu'n gadarn i greu delwedd a neges a fydd yn apelio'n gyffredinol ar draws Cymru."

Straeon perthnasol