Carcharu gyrrwr 'hunanol' am 'newid bywyd' bachgen, 10

Alfie Watts Image copyright Llun teulu
Image caption Roedd Alfie Watts yn Ysbyty Plant Alder Hey, Lerpwl am ddeufis ac mae'n dal i gael triniaeth feddygol

Mae gyrrwr 23 oed o Sir Y Fflint wedi cael dedfryd o garchar yn Llys Y Goron Yr Wyddgrug am daro bachgen 10 oed ac achosi niwed difrifol i'w ymennydd.

Cafodd Keegan Doyle o Frychdyn ddedfryd o dair mlynedd ac wyth mis dan glo ar ôl pledio'n euog i gyhuddiadau o achosi anaf ddifrifol trwy yrru'n berylgus a chynnau tân yn fwriadol.

Clywodd y llys ei fod wedi "gyrru fel ffwl" ar gyflymder hyd at 60mya mewn ardal 30mya yn Saltney wrth gludo person arall oedd yn ffoi ar ôl dwyn o siop.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry bod bywyd Alfie Watts wedi newid am byth ar ôl cael ei daro tra'n reidio'i feic ar 6 Ionawr, a bod ymddygiad y diffynnydd yn "hunanol a gwarthus".

Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Roedd Doyle â llygaid duon ac anafiadau eraill yn dilyn ymosodiad arno cyn i'r heddlu ei arestio wedi'r digwyddiad yn Saltney

Roedd Alfie a'i ffrind newydd fod yn chwarae pêl-droed mewn parc pan gafodd ei daro yn Rhodfa'r Parc gan gar Ford Fiesta.

Mewn datganiad i'r llys, dywedodd ei fam Zoe Grundy ei bod wedi rhedeg i'r stryd a chydio yn llaw ei mab.

"Roedd yn dorcalonnus i weld fy mab yn gorwedd mewn gymaint o boen," meddai.

'Cachgwraidd'

Dywedodd y barnwr bod Doyle heb stopio nac arafu, a bod ei ymddygiad, trwy fethu â stopio ar ôl damwain, yn "gachgwraidd, hunanol a gwarthus".

Clywodd y llys bod Doyle wedi ceisio dinistrio'r car trwy roi clwt ar dân yn y tanc petrol ond fe gafodd ei arestio ar ôl gadael ei waled, gyda'i enw a'i lun ynddo, yn y car.

Dywedodd cyfreithiwr ar ran yr amddiffyn, Robin Boag mai dyma euogfarnau cyntaf Doyle, gan ychwanegu: "Fedar o ddim troi'r cloc yn ôl. Petae hynny'n bosib, mi fydde'n gwneud hynny."

Mae Doyle hefyd wedi cael ei wahardd rhag gyrru am bedair blynedd a 10 mis a bydd yn rhaid iddo ailsefyll prawf yrru.

Image copyright Google
Image caption Cafodd Alfie ei daro yn Rhodfa'r Parc wrth reidio'i feic ar ôl bod yn chwarae pêl-droed

Fe ddyfarnodd y barnwr y dylid rhoi £500 i Amy Fernandez, oedd yn digwydd bod yn y stryd adeg y gwrthdrawiad, am roi cymorth allai fod wedi achub bywyd Alfie.

Mewn datganiad, dywed teulu'r bachgen eu bod yn ddiolchgar i bawb a helpodd i achub ei fywyd ac i'r gymuned am ddangos "cariad a charedigrwydd".

Bydd dynes 28 oed a gafodd ei harestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad yn mynd o flaen Llys Y Goron Yr Wyddgrug ar 22 Mawrth.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol