Cwestiynu penderfyniad cyngor i werthu canolfan Bodffordd

Ysgol a Chanolfan Gymunedol Bodffordd Image copyright Google
Image caption Bwriad Cyngor Môn yw gwerthu'r adeiladau ar safle Ysgol Gynradd Bodffordd

Mae pobl ym Modffordd fu'n gyfrifol am godi arian ar gyfer rhan o'r gwaith i adeiladu canolfan gymunedol yn cynnal cyfarfod, wedi iddi ddod i'r amlwg bod Cyngor Môn am werthu'r safle.

Mae ysgol gynradd Bodffordd a'r ganolfan gymunedol, sy'n rhannu'r safle, ar fin cau yn sgil cynlluniau Cyngor Môn i ad-drefnu addysg yn y sir, er gwaethaf gwrthwynebiad lleol.

Bwriad y cyngor yw gwerthu'r adeiladau ar y safle, ond mae'r pentrefwyr wedi honni mai pobl leol fu'n gyfrifol am godi hanner yr arian oedd ei angen i adeiladu'r ganolfan gymunedol.

Dywedodd Cyngor Môn nad ydynt yn ymwybodol o unrhyw dystiolaeth i brofi nad yr awdurdod lleol oedd yn berchen ar y safle gyfan.

'Rhan hanfodol bwysig'

Llwyddodd y gymuned i godi £17,000, gyda Chyngor Gwynedd - cyn ad-drefnu'r awdurdodau lleol - yn talu'r hanner arall dros 30 mlynedd yn ôl.

Ar y Post Cyntaf, dywedodd un fu'n hel arian ar gyfer y ganolfan yn yr 80au, Elis Wyn Roberts bod "y ganolfan yn rhan hanfodol bwysig o'r pentre' heb os nac oni bai".

Image copyright Google
Image caption Mae'r ganolfan yn rhannu safle â'r ysgol ym Modffordd

Dywedodd y buodd 'na "weithio caled" ond nad oedd trafodaeth ar y pryd o ran perchnogaeth.

"Rhyw ffordd neu gilydd dwi'n meddwl aeth y peth o'n dwylo ni pan ddaru Cyngor Môn ddod i rym...

"Wel doedd 'na ddim byd wedi ei arwyddo, 'da ni'n derbyn hynny."

Dywedodd y Cynghorydd Bob Parry ei fod yn "berffaith gywir" bod pobl leol wedi casglu arian, ond nad oedd cytundeb i nodi hynny.

"Ar ôl i Gyngor Gwynedd ddod yn Gyngor Môn - yna mi oedd yr ysgol yn ei chyfanrwydd a'r neuadd yn dod drosto..."

Ychwanegodd y bydd trafodaeth ynghylch y ganolfan, a'i fod yn "siŵr allwn ni ddod i ryw fath o gytundeb".

Yn ôl datganiad gan Gyngor Môn bydd asesydd annibynnol yn dod i brisio'r safle.

Ychwanegodd bod y safle cyfan wedi ei gofrestru dan yr awdurdod lleol, ac nad oeddent yn ymwybodol o unrhyw dystiolaeth a oedd yn dweud fel arall.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol