Mam 'ar y ffôn am 47 munud' pan foddodd ei babi 13 mis oed

Sarah Morris Image copyright Andrew Price
Image caption Mae Sarah Morris wedi ei chyhuddo o ddynladdiad wedi marwolaeth ei merch

Boddodd babi 13 mis oed mewn bath wrth i fam y plentyn siarad ar y ffôn am 47 munud, mae llys wedi clywed.

Mae Sarah Morris, 35, yn gwadu dynladdiad wedi marwolaeth ei merch, Rosie, yn ei chartref ar y pryd ym Maes-glas, Sir y Fflint yn 2015.

Dywedodd yr erlynydd Oliver Saxby QC bod "cyfnodau hir" pan nad oedd Ms Morris yn goruchwylio Rosie a'i hefaill, a'i bod hi ar y ffôn ac "efallai'n cael sigarét" ar y pryd.

Ychwanegodd nad oedd seddi bath pwrpasol wedi eu defnyddio i'r plant, a bod gadael y babanod heb oruchwyliaeth "gyfystyr ag esgeulustod dybryd".

Dim galwad 999 yn syth

Clywodd rheithgor yn Llys y Goron Yr Wyddgrug bod Ms Morris, o'r Stryd Fawr, Bagillt, wedi edrych i mewn ar y plant o dro i dro yn ystod ei sgwrs ffôn, ond nad oedd hi'n gwneud hynny drwy'r amser.

Clywodd y llys bod tua throedfedd o ddŵr yn y bath, a bod dim byd i ddal pwysau'r plant - fel sedd bwrpasol - wedi ei ddefnyddio, er bod y rhain wedi eu darganfod yn yr ystafell ymolchi.

Roedd Ms Morris ar y ffôn gyda'i phartner Sarah Swindells, a honiad yr erlyniad yw bod y sgwrs wedi dod i ben ond ar ôl i Ms Swindells awgrymu y dylai Ms Morris fynd at y plant.

Ar ôl gorffen y sgwrs ffôn, daeth Ms Morris o hyd i Rosie yn y bath.

Clywodd y llys nad oedd hi wedi galw 999 yn syth, ond iddi ffonio ffrind a dweud nad oedd Rosie'n anadlu.

Wedi'r alwad yna, rhedodd i'r stryd yn gweiddi am gymorth, cyn i gymydog alw 999.

Cafodd Rosie ei chludo i'r ysbyty ond bu farw.

'Dim eglurhad clir'

Dywedodd yr erlynydd bod Ms Morris wedi "methu â rhoi eglurhad clir a chyson" o'r amgylchiadau arweiniodd at farwolaeth y plentyn.

Clywodd y llys ei bod hi wedi dweud wrth barafeddyg i Rosie foddi tra'r oedd hi'n 'nôl lliain, ond dywedodd wrth yr heddlu iddi ateb y ffôn ac yna darganfod Rosie pan aeth yn ôl.

Roedd hi hefyd wedi awgrymu y gallai efaill Rosie fod wedi tynnu'r plwg allan o'r bath.

Dywedodd Mr Saxby bod "rhieni'n gwneud camgymeriadau a throi eu sylw at bethau eraill ac mae damweiniau'n digwydd", ond ychwanegodd nad achos felly oedd hwn.

Dywedodd bod "gadael gefeilliaid 13 mis oed heb oruchwyliaeth yn y bath gyfystyr ag esgeulustod dybryd".

Ychwanegodd y gallai'r rheithgor ystyried ail gyhuddiad o greulondeb i blentyn drwy esgeulustod os nad oedden nhw'n credu bod yr erlyniad yn gallu profi cyhuddiad o ddynladdiad.

Mae Ms Morris yn gwadu dynladdiad ac mae'r achos yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol