Adeilad newydd i ysgol ym Mhowys wedi 24 mlynedd

Adeilad Carno
Image caption Cafodd y caban ei ddefnyddio am 24 o flynyddoedd cyn i adeilad newydd gael ei adeiladu

Mae gan bentref ym Mhowys adeilad parhaol ar gyfer yr ysgol am y tro cyntaf mewn bron i chwarter canrif.

Yn 1995 daeth caban dros dro i'w ddefnyddio fel ysgol i bentref Carno pan gafodd yr hen adeilad ei gau.

Cafodd y caban ei ddefnyddio am 24 o flynyddoedd - ond mae bellach wedi'i ddymchwel gan fod adeilad newydd wedi cael ei godi ar gyfer y 43 o ddisgyblion.

"Dw i'n meddwl ei bod hi'n llawer gwell na'r hen ysgol," meddai Daniel sy'n ddisgybl ym mlwyddyn chwech. "Mae'n llawer mwy o faint."

'Lliwgar'

Dywedodd Daisy, sydd hefyd ym mlwyddyn chwech: "Dw i'n hoffi'r ysgol yma'n well oherwydd mae'n fwy lliwgar na'r hen gaban, ac mae'n fwy a dyw hi ddim mor boeth yma."

Mae'r adeilad newydd yn cynnwys dwy ystafell ddosbarth, llyfrgell ac ystafell weithgareddau.

Mae Ysgol Carno yn rhan o ffederasiwn o dair ysgol gydag ysgolion Llanbrynmair a Glantwymyn.

Image caption Mae'r adeilad newydd yn cynnwys dwy ystafell ddosbarth, llyfrgell ac ystafell weithgareddau

Cafodd y ffederasiwn ganmoliaeth fawr yn ddiweddar yn dilyn arolwg gan Estyn gafodd ei gynnal tra bod yr ysgol yn yr hen gaban dros dro.

Dywedodd Estyn bod safonau addysgu a dysgu, ac arweinyddiaeth o fewn yr ysgol yn rhagorol.

Dywedodd pennaeth y ffederasiwn, Bethan Jones: "Mae'r disgyblion yn haeddu addysg mewn adeilad o safon uchel, sydd â lle iddyn nhw weithio ac i ddatblygu'r gwahanol sgiliau sy'n ofynnol o dan y cwricwlwm newydd.

"Bydd yr adeilad yma'n gwneud gwahaniaeth mawr i ni."

'Cyfnod cyffrous'

Cafodd ffederasiwn yr ysgolion gyfanswm o £2.8m i wneud gwelliannau i adeiladau. Mae gwaith wedi'i wneud hefyd ar wella Ysgol Glantwymyn.

Fe wnaeth yr adeilad newydd yng Ngharno gostio dros £1m, a chafwyd arian gan Gyngor Powys, ond roedd cyfraniad allweddol hefyd gan y gymuned.

Rhoddwyd £500,000 tuag at y prosiect gan ymddiriedolaeth y fferm wynt lleol.

Dywedodd Alwena Watkins, un o rieni disgybl yn yr ysgol: "Mae'r gymuned wedi chwarae rhan allweddol yn natblygiad y prosiect yma.

"Da ni wedi bod yn lwcus iawn o'r arian da ni wedi cael gan Tirgwynt - sef y cwmni melinau gwynt - sydd wedi ariannu'r prosiect 50%.

"Mae'n gyfnod cyffrous iawn i ni nawr a da ni'n hapus iawn gyda'r adeilad newydd er mae 'na ryw deimlad trist o weld bod yr hen gaban dros dro wedi cael ei chwalu erbyn hyn."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol