Bethan Sayed: Beth sy' 'na i de?

Cyhoeddwyd

Mae Bethan Sayed yn Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru. Ers iddi briodi ei gŵr Rahil, mae'n arbrofi gyda bwyd Indiaidd ac erbyn hyn mae'n methu bwyta pryd o fwyd heb sbeis ynddo...

Bethan yn paratoi swperFfynhonnell y llun, Bethan Sayed

Beth sy' i de heno?

Prawn Biryani Mumbai.

Pwy sy' rownd y bwrdd?

Fi a fy ngŵr, Rahil.

Ffynhonnell y llun, Bethan Sayed

Beth yw'r sialens mwyaf i ti wrth benderfynu beth sy' i de?

Beth dwi'n ffansio ei fwyta yn y foment honno. Mae'n gallu amrywio o awr i awr, ac felly penderfynu ar y bwyd penodol, a'r amser sydd gen i ar ôl gwaith i'w goginio, yw'r sialensau!

Beth yw'r pryd wyt ti'n dipyn o arbenigwr am ei wneud?

Dwi'n dda yn gwneud Palak Paneer nawr, sef cyri caws o India gyda spigoglys (spinach)

Beth wyt ti'n ei goginio mewn argyfwng?

Ŵy wedi ei sgramblo ar dost.

Ydy dy arferion bwyta wedi newid dros y blynyddoedd a pham?

Maen nhw wedi newid yn llwyr. Alla' i ddim rhoi mewn i eiriau yn effeithiol sut mae fy arferion wedi newid. Cyn i mi gwrdd â fy ngŵr (sydd yn dod o India yn wreiddiol) doeddwn i ddim yn bwyta bwyd gyda sbeis bron o gwbl. Roeddwn i'n dewis y cyri heb lawer o sbeis os oeddwn i mewn bwyty, a doeddwn i ddim yn coginio cymaint o bethau cymhleth ar fy liwt fy hun. Roedd fy repertoire yn gul!

Ffynhonnell y llun, Bethan Sayed

Ar ôl cwrdd â Rahil, dwi ddim yn gallu goddef bwyd heb sbeis, ac mae angen olew chili a chilis bron ymhob pryd o fwyd dwi'n coginio. Pan es i i India y flwyddyn d'wethaf ar gyfer fy mhriodas, ges i fwyd cartref gwefreiddiol gan fam Rahil, a bwyd mewn bwytai lle roedd y blas mor ddwys. Mae bwyd India ar lefel arall.

Felly pan ddes i nôl i Gymru, roedd e'n anodd addasu, a dyna pam nes i ddechrau coginio mwy o fwyd fy hun, i weld os oeddwn i'n gallu coginio gan greu yr un fath o flasau â ges i yn India. Mae coginio yn therapiwtig iawn, ac yn helpu fi i ymlacio ar ôl dydd yn y Senedd. Dwi hefyd yn paratoi digon i fynd mewn i'r gwaith gyda fi y diwrnod wedyn.

Beth yw dy hoff bryd o fwyd?

Biryani traddodiadol, oedd yn cael ei fwyta gan Nawabs Indiaidd [swyddogion uchel eu statws] yn wreiddiol. Mae e'n cymryd sbel i goginio yn iawn. Mae angen coginio hwn fel eich bod yn creu haenau o fwyd gyda'r reis, ac wedyn gadael y biryani gyda chlwtyn ar ben y pot er mwyn bod y cynhwysion yn cael amser i weddu gyda'i gilydd yn dda. I orffen, dwi'n caru Ras Mala(cacen grwn o gaws paneer mewn llaeth, melys) ond yn arbennig os mae nhw'n dod o'r siop Eden yn Mumbai.

Ffynhonnell y llun, Bethan Sayed
Disgrifiad o’r llun,
Coginio'r Biryani yn y ffordd draddodiadol

Beth wyt ti'n ei fwyta er ei fod yn pigo'r cydwybod?

Dwi'n ceisio peidio gweld bwyd yn y ffordd hyn. Dwi 'di gweithio gyda phobl gyda anhwylderau bwyta ers blynyddoedd nawr. Mae bwyta unrhyw beth 'da chi eisiau mewn ffordd synhwyrol yn iawn. Dwi'n hoff o pizza a chacen gaws siocled neu sticky toffee pudding!

Beth yw'r peth mwya' anghyffredin ti wedi ei fwyta/goginio?

Jal Jeera - mae'n ddiod sydd wedi cael ei wneud allan o cumin a phupur du. Dyw e ddim at fy nant i, ond mae'n dda ar gyfer eich system treuliad.

Pa bryd o fwyd sy'n agos at dy galon a pham?

Tarten afal a riwbob Mam. Roedd hi'n coginio fe ar gyfer nos Calan Gaeaf a wastad yn rhoi arian wedi ei lapio mewn ffoil yn y canol. Felly, dwi'n cofio bwyta'r darten a gobeithio fod digon o arian yno i mi fynd i'r siop i brynu losin y dydd wedyn 'ny!

Ffynhonnell y llun, Bethan Sayed

Beth yw dy hoff gyngor coginio?

Os yn coginio bwyd Indiaidd yn benodol, i beidio bwyta yn syth ar ôl gorffen coginio - gadael y bwyd i orffwys am 15 munud. Mae'r blas yn well (hyd yn oed yn well y diwrnod wedyn os oes bwyd ar ôl!)

Beth oedd dy hoff bryd o fwyd erioed?

Thali Llyseuol yn y Lake Palace Hotel yn Udaipur ar ein mis mêl. Arbennig!

Oes 'na rhywbeth wnei di ddim bwyta?

Byddaf i ddim yn bwyta siarc. Es i i Wlad yr Iâ cwpl o weithiau, ac roedd hwnnw ar y fwydlen.

Ffynhonnell y llun, Bethan Sayed
Disgrifiad o’r llun,
Rahil a Bethan yn mwynhau eu swper

Hefyd o ddiddordeb: