'Doeddwn i ddim yn byw, dim ond bod'

  • Cyhoeddwyd

Yn 2015, cafodd Ann Pierce-Jones o Gaernarfon wybod bod ganddi gyflwr niwrolegol difrifol, ac na fyddai hi fyth yn gwella.

Am 25 mlynedd cyn iddi gael y diagnosis, roedd Ann, sy'n 57 oed, wedi dioddef o'r cyflwr Cervical Dystonia, lle mae'r pen yn crynu a'r gwddwg yn cloi.

Mewn cyfweliad fideo gyda Cymru Fyw, mae Ann yn siarad am y lle tywyll iawn yr oedd hi ynddo cyn cael triniaeth.

Disgrifiad,

Stori Ann Pierce-Jones sy'n byw â chyflwr niwrolegol prin

"Doeddwn i ddim yn 'byw', dim ond 'bod' oeddwn i a fedrwn i ddim cario 'mlaen dim mwy," meddai Ann.

Roedd cael gwybod mai cyflwr Dystonia oedd arni yn gam i'r cyfeiriad iawn yn 2015, ac yn un a achubodd ei bywyd, meddai.

Wedi'r diagnosis, fe gafodd pacemaker i'w hymennydd i leddfu ei symptomau, a oedd, meddai Ann, erbyn hynny "yn ei gyrru o'i chof".

Erbyn hyn mae ganddi electrodau yn ei hymennydd a weiren yn dod i lawr at ei bron, ac mae'n teithio i Ysbyty Walton ger Lerpwl bob deufis i gysylltu'r weiren gydag iPad i gael addasu'r electrod.

Lle tywyll

Ond cyn cael y driniaeth yma, roedd Ann mewn lle tywyll iawn. Wrth iddi gwffio yn erbyn ei chorff ei hun gyda'r holl grynu, yn ei phen 'doedd hi'n methu gweld ffordd ymlaen. Mae'n cyfaddef yn y fideo yma i BBC Cymru Fyw, ei bod wedi ystyried dod â'i bywyd i ben, drwy ymweld â chlinig Dignitas yn Y Swistir.

"Mae'n cymryd lot i mi gyfadda', ond o'n i wedi sgwrsio efo fy mam ac wedi d'eud 'fedra i'm 'neud o dim mwy. Dwi'm yn gwybod be' dwi'n mynd i 'neud. Dw i'm yn gwybod sut dw i am gario mlaen," meddai.

"Un o'r pethau wnaeth groesi fy meddwl i oedd byddai well gen i fynd i Dignitas yn Switzerland."

Ond, ers y lawdriniaeth lle gosodwyd y pacemaker yn ei hymennydd, tydi hi ddim yr un ddynes, ac mae hi wedi ei thanio rŵan i helpu eraill.

Er mwyn codi ymwybyddiaeth ymysg meddygon teulu a chleifion posib, mae hi'n siarad o'r galon am ei hanes, er mwyn gallu cyrraedd at eraill a allai fod yn dioddef yn dawel ond heb wybod beth sy'n eu poeni.

Hefyd o ddiddordeb: