Tesni'n taro deuddeg wrth gyrraedd copa Kilimanjaro

Tesni Francis-Parker ar gopa Kilimanjaro Image copyright DB Public Relations
Image caption Tesni Francis-Parker ar gopa Kilimanjaro

Mae merch ysgol 12 oed o Sir Fynwy wedi dringo i gopa mynydd uchaf Affrica - y Gymraes ieuengaf i gyflawni'r gamp.

Fe gyrhaeddodd Tesni Francis-Parker gopa Kilimanjaro ddydd Sul gyda'i thad, Gary Parker, sydd wedi dringo'r mynydd chwe gwaith.

Dywedodd Tesni, sy'n byw yn Y Fenni ac yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gwent Iscoed bod cyrraedd y copa "yn rhyfeddol".

Yn ôl ei thad bu bron iddyn nhw orfod rhoi'r gorau arni noson cyn y ddringfa olaf wedi i'r ddau gael salwch stumog difrifol, ond roedden nhw'n benderfynol o gario ymlaen.

'Mae hi'n ferch wrol'

"Doeddwn i ddim yn siwr a oeddwn i'n gallu mynd gyda Tesni i'r copa oherwydd y salwch," meddai Mr Parker, sy'n 63 oed ac â chwmni cyfrifeg yng Nghasnewydd.

"Roedd hi'n heini, ac ro'n i'n barod i adael iddi fynd ymlaen gyda'n tywyswyr, ond yn y diwedd, diolch byth, ro'n i'n teimlo'n well ac fe wnaeth y ddau ohonon ni wneud hi i'r top.

"Er y salwch stumog, fe wasgodd [Tesni] ei dannedd a bwrw iddi - dim cwynion. Mae hi'n ferch wrol."

Roedd y grŵp wedi gadael eu gwersyll ar ran uchaf y mynydd 19,340 troedfedd o uchder am 04:00 amser Tanzania, a chyrraedd y copa cyn 10:00.

Image copyright DB Public Relations
Image caption Y tad a'r ferch a'r Ddraig Goch ar gopa mynydd uchaf Affrica

Roedd cyflawni'r ddringfa olaf mewn llai na chwech awr yn "dipyn o gamp" yn ôl Mr Parker, sydd wedi arwain cyrchoedd dringo ac antur ledled y byd a chystadlu mewn digwyddiadau heriol yn cynnwys ras galetaf y byd, Marathon de Sables a marathon Pegwn y Gogledd.

Dywedodd Tesni: "Roedd y dringo'n wych ac roedd cyrraedd y copa yn rhyfeddol. Rwy'n teimlo bod popeth rwy' wedi gweithio a hyfforddi amdano hyd yma ar gyfer dringo wedi talu."

Ychwanegodd ei thad: "Ni allai fod yn fwy balch o Tesni a phopeth mae hi wedi'i gyflawni ar y trip yma. Rwy'n falch bod Tesni yn dilyn fy esiampl, fel petae.

"Dydw i erioed wedi gorfodi hi i neud hyn ond rwy' wrth fy modd yn gweld y pleser a'r teimlad o ryddid mae hi'n ei gael o fynd i'r mynyddoedd."

Trip i 'newid bywyd'

Ar ôl treulio saith noson ac wyth niwrnod ar Kilimanjaro, mae Tesni'n cael hoe fach ac yn mynd ar saffari am ddeuddydd cyn dychwelyd i Gymru.

Mae disgwyl iddi fod yn ôl ar gyfer gwersi yn ysgol gyfun Gymraeg gyntaf dinas Casnewydd ddydd Llun nesaf.

Image copyright Teulu
Image caption Tesni a'i thad Gary cyn y daith i Tanzania

Dywedodd Mr Parker bod Tesni wedi cael "trip addysgol sy'n newid bywyd" o ganlyniad i gymryd wythnos ychwanegol o'r ysgol ar ben y gwyliau hanner tymor.

"Mae hi wedi dysgu yschydig am Affrica a'i phobl ac mae hi wedi dysgu lot amdani hi ei hun hefyd," meddai.

Mae mam Tesni, Liz - rhedwr sydd wedi cynrychioli Cymru ar lefel ryngwladol - hefyd wedi dringo Kilimajjaro

Bydd Tesni, sy'n teithio o'i chartref yn rheolaidd i ddringo yn ardal Bannau Brycheiniog, yn cael ei phen-blwydd yn 13 ar 22 Mawrth.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol