Gwobrau Into Film: Cymry'n profi llwyddiant

Rhys Roberts Image copyright Into Film
Image caption Fe wnaeth Rhys Roberts dderbyn gwobr Athro'r Flwyddyn gan Rhys Ifans

Mae Cymry wedi profi llwyddiant gan drechu cystadleuaeth o bob cwr o'r DU i ennill dwy wobr yng ngwobrau Into Film yn Llundain.

Fe wnaeth myfyrwyr The Hollies, Caerdydd, ennill gwobr Clwb Ffilm y Flwyddyn (dan 12 oed) a Rhys Roberts o Ysgol Gynradd Llanharan ym Mhont-y-clun gafodd ei enwi'n Athro'r Flwyddyn.

Cafodd trefnwyr ac aelodau Clwb Hollies eu canmol am fod yn "glwb sy'n newid bywydau bob dydd", a Mr Roberts am ei "wersi ysbrydoledig ac angerddol sy'n pwytho ffilm o fewn y dysgu".

Mae'r gwobrau'n talu teyrnged i bobl ifanc rhwng pump a 19 oed o bob cwr o'r DU sydd wedi dangos dawn arbennig neu wedi cyflawni gwaith eithriadol ym myd ffilmiau

Image copyright Into Film
Image caption Clwb The Hollies wnaeth ennill gwobr Clwb Ffilm y Flwyddyn (dan 12 oed)

Dywedodd pennaeth clwb The Hollies, Lisa Marshall: "Nid clwb ffilm ar ddiwrnod penodol neu ar adeg benodol ar ôl ysgol yw ein clwb ffilm ni. Dyma glwb sy'n rhan o'n cwricwlwm.

"Mae'r plant, y teuluoedd yn elwa. Mae'r clwb wedi cael effaith enfawr a dwi'n credu bod hynny'n unigryw."

Ychwanegodd Mr Roberts: "Roedd yr enwebiad ar gyfer Athro'r Flwyddyn yn syndod mawr i mi.

"Mae'n anrhydedd mawr i ennill, gan fod hyn yn arwydd gwych o gydnabyddiaeth am yr amser, yr ymdrech a'r pleser o weld plant yn troi at botensial ffilm."

'Ysbrydoliaeth go iawn'

Dywedodd pennaeth Into Film Cymru, Non Stevens: "Mae Mr Roberts yn ysbrydoliaeth go iawn gan ei fod wedi helpu cynnwys ffilm yng nghwricwlwm Ysgol Llanharan, sydd ar fin dod yn ofyniad allweddol y cwricwlwm newydd gan Lywodraeth Cymru. Felly mae Rhys wir yn torri tir newydd.

"Mae'r Hollies hefyd wedi gwneud yn eithriadol o dda, o gofio'r mai categori ar gyfer pob ysgol ar draws y DU gyfan yw'r wobr.

"Rydw i wedi ymweld â nhw sawl gwaith dros y blynyddoedd diwethaf, ac yn gallu bod yn dyst i'r gwaith anghredadwy ar droed yno."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol