Cyn-blismon wnaeth ddwyn gan y llu i orfod ad-dalu £25,000

Justin Lott Image copyright Heddlu De Cymru

Bydd rhaid i gyn-blismon gafodd ei garcharu am ddwyn o Glwb Athletau Heddlu De Cymru dalu dros £25,000 yn ôl, wedi gorchymyn llys.

Cafodd y Cwnstabl Justin Lott, 40, ei garcharu ym mis Gorffennaf y llynedd am ddwyn yr arian o glwb athletau'r llu - arian oedd yn cynnwys cronfa oedd wedi ei sefydlu i helpu plismon oedd yn dioddef o ganser.

Yn Llys y Goron Caerdydd fe wnaeth y Cofiadur Eleri Rees orchymyn ei fod yn ad-dalu £25,765.66 o fewn 12 mis.

Fe wnaeth y cyn-blismon ddwyn yr arian tra'n gweithredu fel ysgrifennydd Clwb Athletau Adran Ganolog Heddlu De Cymru.

Image copyright Wales News Service
Image caption Fe wnaeth Lott ymddiswyddo o'r llu cyn iddo wynebu proses disgyblu

Clywodd y llys fod Lott wedi dwyn teledu, cyfrifiadur ac arian - gyda'r cyfanswm dros £30,000 - rhwng Chwefror 2012 ac Ebrill 2016.

Dywedodd Jonathan Rees, ar ran yr amddiffyniad fod Lott, o Ben-y-bont ar Ogwr, wedi mynd i ddyled o dros £326,000 a'i fod wedi dioddef o iselder am sawl blwyddyn.

"Roedd mewn dyled, ei fwriad oedd ad-dalu'r arian ond wrth i'w iechyd a'i sefyllfa ariannol ddirywio fe aeth y sefyllfa allan o reolaeth," meddai.

Cafodd Lott ei garcharu am 16 mis y llynedd gyda'r barnwr yn dweud ar y pryd fod hyn yn enghraifft o'r "math waethaf o anonestrwydd".

Straeon perthnasol