Oriel luniau: Eisteddfod Ryng-golegol 2019

Cafodd Eisteddfod Ryng-golegol 2019 ei chynnal yn Abertawe dros y penwythnos, gyda chystadlu brwd mewn sawl maes rhwng Prifysgolion Cymru.

Bangor oedd yn fuddugol, wedi i bwyntiau gael eu tynnu oddi ar Prifysgol Aberystwyth.

Dyma rywfaint o'r golygfeydd dros y penwythnos yn Abertawe.


bangor Image copyright Andrew Morris

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn dathlu eu buddugoliaeth eleni.


gadair Image copyright Andrew Morris

Elan Grug Muse o Brifysgol Abertawe oedd enillydd y Gadair eleni.


enillydd Image copyright Andrew Morris

Alistair O'Mahoney o Brifysgol Bangor gyda Thlws y Cerddor.


neuadd Image copyright Andrew Morris

Y neuadd ym Mhrifysgol Abertawe lle cafodd y cystadlu ei gynnal.


emillydd Image copyright Andrew Morris

Enillydd y Fedal Gelf, Manon Wyn Rowlands, Prifysgol Aberystwyth.


sian thomas Image copyright Andrew Morris

Enillydd y Goron, Gruffydd Davies o Brifysgol Aberyswyth.


Bangor Image copyright Andrew Morris

Digon o emosiwn yn cael ei arddangos gan fyfyrwyr Bangor.


neuadd Image copyright Andrew Morris

Pawb ar eu traed i weld bechgyn Prifysgol Caerdydd yn perfformio.


dathlu Image copyright Andrew Morris

Dwylo yn yr awyr! Y gynulleidfa yn dathlu.


dawnsio Image copyright Andrew Morris

Roedd 'na ddigon o liw i'w weld ar y llwyfan.


enillydd Image copyright Andrew Morris

Enillydd y Fedal Wyddoniaeth, Gwenno Williams o Brifysgol Aberystwyth.


perfformio Image copyright Andrew Morris

Roedd rhai wedi gwneud ymdrech arbennig gyda'u gwisg ar gyfer yr eisteddfod.


beirniaid Image copyright Andrew Morris

Y beirniaid i'w gweld yn hapus efo'r hyn maent yn ei weld - Sian Thomas, Naomi Griffiths a Rhys Griffiths.


llwyfan Image copyright Andrew Morris

Y cystadlu wedi bod yn ormod i rai o aelodau Cymdeithas Gymraeg Prifysgol Abertawe.


llwyfan Image copyright Andrew Morris

Crysau llachar pinc Prifysgol Caerdydd i'w gweld yn glir ar y llwyfan.


enillydd Image copyright Andrew Morris

Twm Ebbsworth o Brifysgol Aberystwyth, enillydd y Fedal Ddrama.