Angen gwneud rhagor i helpu teuluoedd gyda chostau addysg, medd y Comisiynydd Plant.
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Comisiynydd Plant: 'Cost bywyd ysgol yn rhy ddrud i rai'

4 Mawrth 2019 Diweddarwyd 06:35 GMT

Mae angen i Lywodraeth Cymru ac ysgolion wneud rhagor i helpu teuluoedd gyda chostau addysg, medd y Comisiynydd Plant.

Mewn adroddiad, mae Sally Holland yn nodi ei bod hi'n anodd i deuluoedd ar incwm isel ddelio â chostau ychwanegol o ddydd i ddydd - fel gwisg ysgol, ciniawau a theithiau.

Dywedodd llefarydd ar ran y Llywodraeth eu bod yn croesawu'r adroddiad, a'u bod eisoes yn mynd i'r afael â phryderon drwy nifer o ffyrdd, gan gynnwys clustnodi arian ychwanegol i'r Grant Amddifadedd Disgyblion.

Ond yn ôl Ms Holland mae'n rhaid gweithredu ar frys.