Rhybudd am oedi ar rwydwaith rheilffyrdd de Cymru

Trafnidiaeth Cymru Image copyright Wikimedia
Image caption Cwmni Trafnidiaeth Cymru sydd bellach yn rhedeg gwasanaeth Cymru a'r Gororau

Mae Network Rail wedi rhybuddio teithwyr y gallan nhw wynebu oedi ar rwydwaith rheilffyrdd de Cymru dros y penwythnos.

Dywedodd y cwmni bod hyn oherwydd gwaith moderneiddio ar y brif reilffordd ar hyd y de.

Bydd y gwaith hynny'n cael ei wneud ar benwythnosau trwy gydol mis Mawrth ac Ebrill.

Mae Network Rail yn annog teithwyr i gymryd golwg ar eu gwefan cyn dechrau ar eu taith.

'Gwaith hollbwysig'

Ardal Abertawe fydd yn cael ei heffeithio waethaf y penwythnos hwn, tra bod gwaith hefyd yn cael ei gynnal rhwng Caerdydd a'r cymoedd.

Bysiau fydd yn teithio yn hytrach na threnau rhwng Llanelli a Chaerdydd trwy gydol y penwythnos, a rhwng Caerdydd a Glyn Ebwy ddydd Sul.

Dywedodd Cyfarwyddwr Profiad Teithwyr Trafnidiaeth Cymru, Colin Lea: "Ry'n ni'n cydnabod bod gwaith peirianneg yn amharu ar deithiau ein cwsmeriaid ac ry'n ni'n diolch iddyn nhw am eu hamynedd.

"Mae'r gwaith yma yn hollbwysig i wella'r rheilffordd yn ne Cymru a bydd y buddion i'w teimlo am flynyddoedd i ddod."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol