Cyffuriau'n 'bla' ar gymunedau gogledd Cymru

Y 27 diffynnydd Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Cafodd y 27 diffynnydd eu carcharu am gyfanswm o 182 mlynedd ac 11 mis

Mae delwyr cyffuriau yn parhau'n "bla" sy'n achos "dioddefaint" i gymunedau'r gogledd, yn ôl cyn-bennaeth heddlu.

Daw sylw Clive Wolfendale, sydd bellach yn rhedeg elusen wrthgyffuriau, wedi i arweinydd giang cyffuriau ddechrau dedfryd o 10 mlynedd dan glo.

Roedd Aled Gray, 35 oed o Gaergybi, ymysg 27 o bobl gafodd eu carcharu wedi i Heddlu Gogledd Cymru feddiannu ar gwerth £2.7m o gyffuriau gan dargedu dau griw.

Dywedodd Gwasanaeth Erlyn y Goron fod Ymgyrch Zeus yn "gam mawr" ymlaen ond bod y frwydr yn erbyn delwyr cyffuriau yn parhau.

Image copyright CAIS
Image caption Mae Clive Wolfendale yn gyn-ddirprwy brif gwnstabl Heddlu'r Gogledd

Dywedodd Mr Wolfendale, prif weithredwr elusen gwnsela cyffuriau ac alcohol CAIS, nad oes "unrhyw ddatrysiad hawdd neu sydyn".

"Mae'n hollbwysig bod y rheiny sy'n cymryd mantais o bobl sy'n gaeth i gyffuriau yn cael eu herlyn, gyda grym llawn y gyfraith," meddai cyn-ddirprwy brif gwnstabl Heddlu'r Gogledd.

"Dylen nhw orfod talu am yr hyn maen nhw wedi'i wneud. Maen nhw'n parhau'n bla ar unigolion a chymunedau yng ngogledd Cymru."

Dywedodd Mr Wolfendale bod gorfodaeth yr heddlu yn "gweithio orau ochr yn ochr â rhaglenni triniaeth ac addysg sydd â'r nod o droi pobl fregus i ffwrdd o gamddefnyddio".

'Ar flaen y gad'

Fe wnaeth Gray, sy'n berchen ar ddwy dafarn yng Nghaergybi, gyfaddef yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Gwener i gynllwynio i gyflenwi cyffuriau Dosbarth A.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Lee Boycott, wnaeth arwain Ymgyrch Zeus, bod rhai aelodau o'r grŵp wedi bod ar waith ers Hydref 2015.

Dan arweiniad Gray a Matthew Jones, daeth dau grŵp o droseddwyr cyfundrefnol o Gaergybi a Llandudno at ei gilydd i greu consortiwm i brynu a chyflenwi cyffuriau.

Roedd y grŵp yn prynu cocên, heroin a chanabis o Lerpwl a Manceinion a'u gwerthu mewn cymunedau yn Ninbych, Conwy a Môn.

Image caption Dywedodd Iwan Jenkins y byddai Heddlu'r Gogledd "ar flaen y gad" yn y frwydr yn erbyn cyffuriau

Dywedodd pennaeth uned achosion cymhleth Gwasanaeth Erlyn y Goron Cymru, Iwan Jenkins: "Yn amlwg ni fydd yr achos unigol yma yn cael gwared ar broblemau cyffuriau'r ardal, ond mae'n gam mawr yn y cyfeiriad cywir.

"Fe fyddwn yn sicrhau fod Heddlu Gogledd Cymru ar flaen y gad yn y frwydr honno."

Ychwanegodd y Ditectif Arolygydd Boycott: "Mae cyffuriau'n achosi dioddefaint yn ein cymdeithas a llygredd yn y gymdeithas, ac fe fyddan nhw wastad yn flaenoriaeth i'r heddlu."

Straeon perthnasol