Bwriad perchennog ffair i godi 300 o dai yn Ynys y Barri

Henry Danter
Image caption Fe brynodd Henry Danter y ffair yn Ynys y Barri yn 2015

Mae perchennog ffair Ynys y Barri wedi dweud ei fod yn gobeithio adeiladu cannoedd o lety gwyliau newydd yn y dref glan môr.

Gobaith Henry Danter, perchennog Parc Pleser Ynys y Barri, yw y bydd y cynlluniau'n adfywio'r ardal.

Y bwriad ydy codi 300 o lefydd gwyliau ar bedwar safle o gwmpas y ffair - rhywbeth sydd heb gael ei weld yno ers i hen wersyll Butlins gau yn 1996.

Yn ôl y cynghorydd sir lleol fe allai'r datblygiad ateb galw cynyddol wrth i bobl edrych am wyliau rhatach ym Mhrydain yn hytrach na thramor.

Image caption Roedd y traeth yn brysur yn Ynys y Barri yn ystod yr hanner tymor heulog

Yn ôl Mr Danter byddai'r ffair yn aros yn rhan ganolog o'r safle, fyddai hefyd yn cynnwys bwyty a lleoliad ar gyfer cynnal priodasau.

"Dwi'n gwybod y byddai pawb ar yr ynys yn croesawu cael llety yma. Mae wir ei angen ar fusnesau'r ynys," meddai.

"Mae rheswm i ddod i lan y môr os oes gennych chi barc adloniant da, a dyna beth 'dyn ni'n trio ei gyflawni.

"Mae'n rhaid i ni ddarparu gwerth am arian i bobl, mae'n rhaid iddyn nhw gael amser da, ac yna fe fyddan nhw'n mynd a dweud wrth eu ffrindiau, ac fe fyddan nhw'n dod nôl."

'Cymru gyfan yn elwa'

Fe brynodd Mr Danter y ffair yn 2015, a hynny ar ôl treulio blynyddoedd ers ei blentyndod yn ymweld â'r Barri.

"Nid Ynys y Barri yw'r unig beth sy'n bwysig i'n llwyddiant ni," meddai.

"Os ydyn ni'n llwyddiannus, bydd Cymru gyfan ar ei hennill. Bydd y dref yn elwa, bydd Caerdydd yn elwa, achos os oes gennym ni lety fydd pobl ddim jyst yn aros yn eu llety gwyliau, fe fyddan nhw'n mynd allan a gweld beth arall sydd 'na."

Image caption Bwriad Mr Danter ydy denu ymwelwyr i'r ffair drwy gydol y flwyddyn

Yn ôl Steffan Wiliam, sy'n cynrychioli ward Baruc ar Gyngor Sir Bro Morgannwg, fe allai trefi glan môr o'r fath elwa o bobl sy'n dewis mynd ar wyliau o fewn Prydain yn hytrach na thramor yn yr hinsawdd economaidd bresennol.

"Mae pobl wedi arfer teithio dramor, mae pobl wedi arfer efo safonau gwell o ran llety," meddai.

"Felly mae beth bynnag sy'n cael ei gynnig yn y pen draw yn mynd i orfod bod yn llawer gwell na'r hyn mae pobl wedi arfer ag e.

"Dwi'n rhoi croeso cynnes i'r bwriad yma o greu rhywbeth gwahanol yma ar Ynys y Barri, ond mae'n rhaid i ni weld y cynlluniau mewn llawer mwy o fanylder."

Dywedodd aelod cabinet Cyngor Sir Bro Morgannwg ar gyfer adfywio a chynllunio, Jonathan Bird, y byddai'n "croesawu cysylltiad cynnar gan Mr Danter ynghylch ei gynigion".

Nid yw'r cyngor wedi derbyn "unrhyw gynigion penodol eto neu unrhyw gysylltiad ynglŷn â datblygiadau posib", meddai.

Pynciau Cysylltiedig