Gwahardd rheolwr busnesau am 221m o alwadau niwsans

Ffon
Image caption Cafodd y galwadau eu gwneud rhwng 2015 a 2016

Mae dyn wedi ei wahardd rhag rheoli unrhyw fusnes am wyth mlynedd ar ôl i'w ddau gwmni wneud bron i 221 miliwn o alwadau niwsans.

Roedd Richard Jones yn gyfarwyddwr ar Miss-Sold Products UK Limited a Your Money Rights Limited, oedd yn gyfrifol am wneud y galwadau yn 2015 a 2016.

Ni all Mr Jones, 31 oed o Gaerfyrddin, ffurfio na rheoli unrhyw gwmni tan fis Mawrth 2027.

Dywedodd David Brooks o'r Gwasanaeth Methdaliadau nad oedd "unrhyw gyfiawnhad" i'r hyn mae Mr Jones wedi ei wneud.

Derbyniwyd tua 250 o gwynion am alwadau gan Your Money Rights yn ôl Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, yn ogystal â 146 cwyn am Miss-Sold Products UK Limited.

Mae'r ddau gwmni bellach wedi cael eu dirwyn i ben.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol