Storm Freya: Gwyntoedd cryfion yn taro Cymru

llifogydd Image copyright Garry Meredith
Image caption Cafodd ceir eu dargyfeirio oddi ar yr A465 oherwydd llifogydd

Bu ffyrdd ar gau a channoedd o dai heb drydan wrth i Storm Freya daro Cymru ddydd Sul.

Roedd rhagolygon wedi rhybuddio fod arfordir gorllewinol y wlad yn debygol o brofi'r gwaethaf o'r tywydd garw - gyda gwyntoedd hyd at 80mya i'w disgwyl.

Caewyd pum milltir o'r A465 rhwng Hirwaun a Glyn-nedd gan yr heddlu oherwydd llifogydd.

Ar un adeg ddydd Sul, roedd hyd at 700 o dai yn y de heb drydan.

Yn ogystal cafodd traffig ei ddargyfeirio oddi ar yr M4 rhwng cyffyrdd 41 a 42 oherwydd gwynt ar bont Llansawel.

Cafodd terfyn cyflymder ar Bont Hafren ei ostwng i 40mya mewn mannau gyda'r brif ffordd i gyfeiriad y gorllewin wedi cau oherwydd gwyntoedd.

Cafodd Pont Cleddau yn Sir Benfro hefyd ei gau a bu yna gyfyngiadau cyflymder ar Bont Britannia.

Roedd rhybudd melyn y Swyddfa Dywydd - am wyntoedd fydd yn chwythu o gyfeiriad y gorllewin - mewn grym rhwng 15:00 ddydd Sul a 06:00 fore Llun.

Cafodd teithwyr eu rhybuddio bod oedi a thrafferthion wrth deithio yn debygol mewn mannau.

Image copyright Heddlu'r De
Image caption Rhybuddiodd Heddlu'r De yrwyr i fod yn ofalus wedi damwain ar draffordd yr M4 ger Pen-y-bont ar Ogwr

Dywedodd y Swyddfa Dywydd bod angen i bobl fod yn wyliadwrus o beryglon posib.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol