Gwnewch y pethau bychain

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Am ba bethau bychain y mae disgyblion Ysgolion Dewi Sant Y Rhyl a Llanelli yn ddiolchgar?

Diolch am deulu, George North a malwen...

Un o negeseuon enwog Dewi Sant, nawddsant Cymru oedd yn byw yn y chweched ganrif, oedd "Gwnewch y pethau bychain a glywsoch ac a welsoch gennyf fi".

Felly, ar ddydd Gŵyl Dewi, dyma rai o blant Ysgol Dewi Sant y Rhyl ac Ysgol Dewi Sant Llanelli i rannu'r pethau bach maen nhw'n ddiolchgar amdanyn nhw.