Heddlu'n erlyn dyn gymrodd ei ferch i Libya o Gaerdydd

Maher Belaid a Talia Image copyright Wales News Service
Image caption Talia gyda'i thad, Maher Belaid

Mae'r heddlu'n ceisio dod o hyd i ddyn wnaeth gymryd ei ferch gan ei bartner yng Nghaerdydd a'i gadael gyda'i deulu yn Libya.

Mae Maher Belaid, gafodd ei ryddhau o'r carchar ar drwydded ar ôl dwyn Talia Belaid, wedi mynd ar goll o'i gartref yn Hertfordshire.

Fe wnaeth Belaid gymryd Talia tra roedd ei bartner, Malgorzata Szymanowicz, yn siopa ger ei chartref yng Nghaerdydd.

Dywedodd Ms Szymanowicz wrth BBC Cymru mai'r diwrnod ble cafodd Talia, oedd yn dri mis oed ar y pryd, ei chymryd oddi arni oedd "diwrnod gwaethaf fy mywyd".

Brwydr chwe blynedd

Roedd y teulu'n byw gyda'i gilydd ar gyrion Caerdydd pan wnaeth Belaid gymryd Talia i gartref ei fam yn Libya.

Yn 2014 cafodd ei ddedfrydu i bedair blynedd o garchar ar ôl iddo ddychwelyd i dde Cymru, ond hynny heb ei ferch.

Cafodd ei ryddhau ar drwydded yn 2017 ond mae bellach wedi diflannu o'i gartref yn Hatfield.

Dros chwe blynedd ers i'w merch gael ei chymryd oddi arni, mae Ms Szymanowicz yn dal i frwydro i'w dychwelyd i Brydain.

Image caption Dywedodd Malgorzata Szymanowicz mai'r diwrnod ble cafodd Talia ei chymryd oedd "diwrnod gwaethaf fy mywyd"

Dim ond ar Skype mae Ms Szymanowicz wedi gallu cysylltu â Talia, sy'n troi'n saith oed eleni.

Ond ers i Belaid ddiflannu mae'r galwadau hynny wedi stopio, ac mae Ms Szymanowicz yn poeni am ei merch.

'Allwch chi ddim gwneud hyn'

Dywedodd bod Belaid wedi addo cyn iddo ddiflannu y byddai Talia yn dychwelyd i Brydain, ond nad oedd ei fam wedi cytuno.

"Roeddwn yn poeni y byddai rhywbeth fel hyn yn digwydd. Rwy'n gobeithio y bydd ei fam yn rhoi fy merch yn ôl i mi," meddai Ms Szymanowicz.

"Allwch chi ddim gwneud hyn i rywun."

Mae Ms Szymanowicz wedi lansio ymgyrch o'r newydd yn yr Uchel Lys yn Llundain i geisio cael Talia yn ôl.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol