Sefyllfa ail gartrefi yn 'sgandal'
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

System ail gartrefi'n cael ei 'chamddefnyddio'n ddybryd'

28 Chwefror 2019 Diweddarwyd 06:32 GMT

O fis Ebrill ymlaen bydd dau awdurdod lleol arall yn y gogledd - Conwy a Dinbych - yn codi mwy o dreth cyngor ar berchnogion ail gartrefi, gan ddod â'r cyfanswm i wyth drwy Gymru.

Gwelwyd cynnydd o 70% yn nifer yr ail gartrefi yng Nghonwy rhwng 2013/14 a 2017/18.

Ond mae 'na bryder bod nifer cynyddol o berchnogion ail gartrefi yn osgoi talu treth y cyngor drwy newid statws eu heiddo i lety gwyliau - sef busnes.

Mae AC Arfon, Sian Gwenllian yn dweud bod y system o allu cofrestru ail gartrefi fel busnesau'n cael ei "chamddefnyddio'n ddybryd".