Y nofiwr Jazz Carlin yn ymddeol o'r pwll yn 28 oed

Jazz Carlin Image copyright Getty Images
Image caption Fe wnaeth Jazz Carlin ennill medal aur yn yr 800m dull rhydd yng Ngemau'r Gymanwlad 2014

Mae'r nofiwr o Gymru, Jazz Carlin wedi cyhoeddi ei bod yn ymddeol o'r gamp yn 28 oed.

Llwyddodd i ennill medalau yn y Gemau Olympaidd a Gemau'r Gymanwlad yn ystod ei gyrfa, gan gynnwys aur i Gymru yn 2014.

Ym mis Medi 2018 fe wnaeth Carlin ddweud ei bod yn cymryd seibiant o'r gamp yn dilyn "blwyddyn anodd oherwydd anafiadau a salwch", ond mae hi bellach wedi dewis gwneud y penderfyniad yn un parhaol.

Fe enillodd ddwy fedal - arian ac efydd - yng Ngemau'r Gymanwlad 2010 yn Delhi ac fe gafodd ei henwebu ar gyfer gwobr Personoliaeth Chwareon BBC Cymru y flwyddyn honno yn dilyn ei llwyddiant.

Aeth ymlaen i wella ar hynny yng ngemau Glasgow yn 2014, gan ennill medalau aur ac arian i Gymru, cyn ennill dwy fedal arian arall yng Ngemau Olympaidd Rio yn 2016.

Image copyright Getty Images
Image caption Jazz Carlin oedd yn cario'r Ddraig Goch yn seremoni agoriadol Gemau'r Gymanwlad 2018

"Mae hi wedi bod yn benderfyniad anodd, emosiynol ond mae'n teimlo fel yr amser cywir i roi'r gorau iddi," meddai.

"Mae hi wedi bod yn daith anhygoel ac yn rhywbeth y byddai'n ei drysori am byth.

"Roedd gallu sefyll ar dop y podiwm, clywed yr anthem Gymreig ac ennill medal dros fy ngwlad yn arbennig.

"Fe roddodd yr hyder i mi allu cystadlu yn erbyn y gorau a'n helpu i gyrraedd y Gemau Olympaidd a chyflawni'r hyn wnes i yn fanno."

Fe fydd nawr yn mentora tîm ieuenctid Cymru.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol