Ateb y Galw: Yr actor Sion Alun Davies

Image copyright Heloise Faure

Yr actor Sion Alun Davies sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma wedi iddo gael ei enwebu gan Gruffudd Glyn yr wythnos diwethaf.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Pizza Heinz baked beans o Asda. Bîns dan y caws.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Pocahontas.

Image copyright Disney
Image caption Siŵr fod pawb wedi ffansio cymeriad cartŵn rhywbryd...?

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Digwydd yn aml drwy beidio â chofio enwau. Fi mewn stâd barhaol o gywilydd.

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

Mewn tywyllwch sinema. Ac yn fwy penodol yn ystod ffilm ddiweddaraf Pawel Paweloski, Cold War. Clasur. O'n i'n gobeithio 'sa hi 'di cael clod yn yr Oscars eleni. Ac wrth gwrs, wrth disian.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Yn aml fydd fy mhen yn y ffôn lle dylwn i fod yn fwy presennol i'r byd. Siŵr o fod yn broblem i bawb ac yn achos mewn sawl ysgariad. Rhaid annog hunan ymwybyddiaeth a gwrthod yr angen i edrych ar BBC Sport neu The Guardian.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Caerdydd. Gartref a chanolbwynt y byd.

Image caption Efallai nid canolbwynt y byd, ond roedd llygaid Cymru gyfan ar y brifddinas yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Y noson orau i ti ei chael erioed?

A&E.

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Gweithgar, Cyfeillgar, Direidus.

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

Newydd orffen Seven Deaths of Evelyn Hardcastle gan Stuart Turton. Fel Inception yn gymysg â Black Mirror

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

David Cameron a gofyn '...pam?'

Image caption Rupert Davies oedd yr actor cyntaf i bortreadu'r detectif Maigret

Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Fi'n perthyn i'r actor Rupert Davies, enillydd cyntaf 'Pipe smoker of the year' yn 1964, a'r Maigret cyntaf.

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Diolch i bawb am eu cymorth cyn gwibio i gartref newydd gofodol dynolryw i ddechrau bywyd newydd.

Beth yw dy hoff gân a pham?

Ar hyn o bryd, Comeback Kid gan Sharon Van Etten. Newydd ddarganfod o'dd hi hefyd yn actores yn The OA ar Netflix.Talentog tu hwnt.


O archif Ateb y Galw:


Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Pysgodyn bach, cinio Dydd Sul Mamgu a tharten afal Mamgu. Ma' hi'n wych ym mhob ystyr, ond yn sgil ei choginio fi'n credu gafodd Dad ei sbwylo pan yn tyfu lan.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Siôn Corn

Pwy sydd yn Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Marged Siôn

Y gorau o Gymru ar flaenau dy fysedd

Lawrlwytha ap BBC Cymru Fyw

Pynciau Cysylltiedig