Llofrudd dwbl yn dod ag apêl yn erbyn dyfarniadau i ben

Andrew Saunders Image copyright Wales news service
Image caption Roedd Andrew Saunders wedi dechrau'r broses apêl y llynedd

Mae dyn a drywanodd cwpwl i farwolaeth yng nghanol Caerdydd wedi rhoi'r gorau i'w apêl yn erbyn dyfarniadau llys ei fod yn euog o lofruddiaeth.

Cafodd Andrew Saunders ddedfryd o garchar am oes gydag isafswm o 23 o flynyddoedd dan glo yn 2017, ar ôl pledio'n euog i gyhuddiadau o lofruddio ei gyn-gariad 21 oed, Zoe Morgan a Lee Simmons, oedd yn 33.

Fe ddigwyddoddd yr ymosodiad ger siop Matalan yn Heol y Frenhines lle roedd y ddau yn gweithio ym Medi 2016.

Roedd Saunders wedi dechrau'r broses apêl fis Mai y llynedd.

Image copyright Facebook
Image caption Roedd Lee Simmons a Zoe Morgan yn gweithio yn y siop pan ddigwyddodd yr ymosodiad

Fe ddywedodd bargyfreithiwr Saunders wrth y Llys Apêl yn Llundain bryd hynny ei fod â chyflwr iechyd meddwl, a phe byddai'r dystiolaeth feddygol newydd yna wedi bod ar gael fe fyddai wedi pledio mewn ffordd wahanol.

Roedd Winston Roddick QC yn dadlau y byddai wedi gallu pledio'n ddieuog ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll, ac fe allai hynny fod wedi arwain at ei gael yn euog o ddynladdiad yn hytrach na llofruddiaeth.

Yn yr achos gwreiddiol yn Llys y Goron Caerdydd roedd yr erlyniad wedi dadlau bod yr ymosodiad yn un bwriadol wedi i'w berthynas â Miss Morgan ddod i ben.

Dywedodd y barnwr Mrs Ustus Nichola Davies wrth ei ddedfrydu fod yr ymosodiad yn un "ciaidd a diystyr".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol