Bwriad i gau rhai ysgolion Penfro yn gynt bob dydd Gwener

Ysgol Gymunedol Neyland Image copyright Google
Image caption Bydd staff yn Ysgol Gymunedol Neyland yn gofalu am blant sydd methu mynd adref amser cinio ar ddydd Gwener tan 15:00

Bydd rhai ysgolion yn Sir Benfro yn cau amser cinio bob dydd Gwener o dan gynlluniau newydd.

Mae clwstwr o ysgolion yn Aberdaugleddau yn bwriadu gwneud cyfres o newidiadau i'w hamseroedd agor.

Yn ôl llythyr i rieni plant Ysgol Gymunedol Neyland yr wythnos hon, bydd yr ysgol yn cychwyn am 08:45 ac yn gorffen 15:10/20 o ddydd Llun i ddydd Iau.

Ar ddydd Gwener, bydd y feithrinfa a chyfnod allweddol dau yn gorffen am 12:15 neu 12:25.

Yn ôl Cyngor Sir Penfro mae Ysgol Harri Tudur ac Ysgol Gymunedol Doc Penfro eisoes yn gweithredu ar amserlenni tebyg i'r rhai sy'n cael eu hawgrymu.

Ychwanegodd llefarydd mai nod allweddol y cynigion yw "i ganiatáu amser ychwanegol ar gyfer hyfforddi staff" yn hytrach na'u bod yn rhan o unrhyw ymarfer torri costau.

'Cyffrous a heriol'

Bydd cwricwlwm newydd yn cael ei gyflwyno yng Nghymru ac mae angen i ysgolion "gyflwyno'r cyfleoedd dysgu ac addysgu newydd cyffrous a heriol i ddisgyblion a staff", meddai'r llythyr.

Dywedodd yr ysgol y bydd nifer yr oriau dysgu yn parhau i fod yn fwy na'r hyn sy'n cael ei awgrymu gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r clwstwr o ysgolion sy'n bwriadu gwneud newidiadau tebyg yn cynnwys Coastlands, Gelliswick, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberdaugleddau, Ysgol Gatholig Sant Ffransis, Ysgol Gynradd Gymunedol Johnston ac ysgol Neyland.