Tad yn galw am newid rheolau partïon ar ôl colli mab

Phillip Miller-Smith Image copyright Llun teulu
Image caption Bu farw Morgan Phillip Miller-Smith yn dilyn parti Calan Gaeaf yng Ngwytherin yn 2017

Mae angen newid y gyfraith i amddiffyn pobl ifanc, yn ôl tad bachgen 16 oed fu farw o drawiad ar y galon ar ôl cymryd ecstasi.

Clywodd cwest ddydd Llun bod Morgan Miller-Smith o Gonwy wedi marw ar ôl cymryd dwy dabled ecstasi 'Bit Coins' yn ystod Gŵyl HP mewn ysgubor ar fferm ger Abergele yn 2017.

Ar ôl dioddef trawiad ar y galon, cafodd y bachgen ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd lle bu farw yn oriau man Hydref 29.

Fe gafodd dyfarniad o farwolaeth drwy anffawd ei gofnodi gan y crwner.

Clywodd y crwner fod gan trefnwyr yr ŵyl yr holl drwyddedau angenrheidiol er mwyn cynnal digwyddiad o'r fath.

Roedd bandiau lliw gwahanol yn cael eu rhoi i bobl dan 18 oed i'w hatal rhag prynu alcohol, ac roedd polisi i wahardd cyffuriau'n llwyr drwy archwilio pawb wrth gyrraedd.

Hefyd, fe drefnwyd i gael ambiwlans preifat a pharafeddygon ar y safle, er nad oedd gofyn statudol iddyn nhw wneud hynny.

Ers y digwyddiad mae'r trefnwyr wedi dewis peidio cynnal mwy o bartïon ar y safle.

'Angen digwyddiadau ar wahân'

Yn dilyn y gwrandawiad, dywedodd tad Mr Miller-Smith, Brian Miller, fod angen newid y gyfraith er mwyn diogelu'r bobl ifanc sy'n mynychu'r fath ddigwyddiadau.

Credai Mr Miller fod angen gwahaniaethu rhwng digwyddiadau ar gyfer pobl sydd dros 18 a'r rhai sydd ddim.

Ychwanegodd y dylai fod angen mwy o swyddogion diogelwch na'r chwech oedd yn bresennol er mwyn delio â thorf mor fawr a 450.

"Roedd yna chwe swyddog ar gyfer 450 o bobl. Golyga hynny fod pob un yn gyfrifol am edrych ar ôl 75 plentyn. A fyddai meithrinfa yn caniatáu hynny? Na."

'Penderfyniad gwael'

Er bod Mr Miller yn derbyn fod trefnwyr y rêf wedi dilyn canllawiau cyfreithiol, roedd hefyd o'r farn y dylai fod rhaid i barafeddygon fod yn bresennol ym mhob digwyddiad o'r fath.

"Pe bai'r gweithwyr ambiwlans oedd yn bresennol yn cynnwys parafeddygon yna efallai y bydden nhw wedi gallu rhoi IV iddo yn syth, ond ni allai'r crwner newid hynny, mae'n rhaid i'r gyfraith newid," meddai.

"Yn enwedig pan fo' pobl 16, 17 ac 18 oed yn y cwestiwn - mae oedolion yn wahanol stori - ond mae rhaid newid y gyfraith ar gyfer plant."

Dywedodd y crwner, John Gittins nad oedd o'r farn bod Mr Smith-Miller yn ddefnyddiwr cyson o gyffuriau, a'i fod wedi gwneud "penderfyniad gwael iawn" yn yr achos yma.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol