Ail ddyn yn y llys wedi digwyddiad Synod Inn

Cerbyd heddlu yn Synod Inn
Image caption Cerbyd Heddlu Dyfed-Powys yn Synod Inn wedi'r digwyddiad ddydd Sadwrn, 9 Chwefror

Mae ail ddyn wedi ymddangos yn y llys wedi ei gyhuddo o sawl trosedd yn dilyn digwyddiad yn Synod Inn, Ceredigion ar 9 Chwefror.

Ymddangosodd Darryl Mathew Dempsey, 24 o Eastbourne, yn Llys Ynadon Llanelli ddydd Llun, ar ôl cael ei arestio ddydd Sadwrn.

Mae wedi ei gyhuddo o fod â dryll yn ei feddiant gyda'r bwriad o achosi trais, achosi niwed corfforol, dau gyhuddiad o gymryd cerbyd heb ganiatâd y perchennog ac achosi difrod troseddol.

Bydd Mr Dempsey yn cael ei gadw yn y ddalfa tan ei ymddangosiad nesaf, yn Llys y Goron Abertawe ar 18 Mawrth.

Cafodd ail ddyn, Wayne Dobson, 29 oed, ei gyhuddo ar Chwefror 12, ac mae yntau hefyd wedi ei gadw yn y ddalfa.

Pynciau Cysylltiedig