Cyhuddo dyn o lofruddio pensiynwr yng Nghimla

Lime Grove, Cimla
Image caption Cafodd yr heddlu eu galw i Lime Grove, Cimla, wedi adroddiadau o gynnwrf

Mae dyn o Dreforys, Abertawe wedi cael ei gyhuddo o lofruddiaeth wedi marwolaeth dyn 76 oed yn ardal Castell-nedd.

Cafwyd hyd i David Phillips yn farw mewn eiddo yng Nghimla oddeutu 21:15 nos Iau.

Fe wnaeth Tom Carney, 27 oed, ymddangos ger bron Llys Ynadon Abertawe ddydd Llun.

Mae'r Prif Arolygydd Darren George wedi diolch i'r gymuned am roi gwybodaeth.