Ariannu 115 o leoliadau gofal plant ledled Cymru
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Ariannu lleoliadau gofal plant yn hwb i'r Mudiad Meithrin

18 Chwefror 2019 Diweddarwyd 07:01 GMT

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo datblygu ac adnewyddu 115 o leoliadau gofal plant newydd ar draws Cymru gyda bron i hanner yr arian yn cael ei neilltuo i leoliadau gofal plant cyfrwng Cymraeg.

Bydd y cyfleusterau'n cael eu datblygu fel rhan o fuddsoddiad £60m gan Lywodraeth Cymru yn y sector gofal plant.

Fis Rhagfyr cyhoeddwyd y bydd pob rhiant yng Nghymru yn gallu cael gofal am ddim i blant tair a phedair oed er mwyn iddynt gael mynd i weithio.

Mae dros 5,000 o blant cymwys eisoes yn manteisio ar y cynnig.

Yn ôl Nia Parker, dirprwy-reolwr Mudiad Meithrin yn y de-ddwyrain, mae'r arian yn golygu bod cylchoedd meithrin yn gallu ehangu eu gwasanaeth.