Banc Barclays yn cau dwy gangen yn y canolbarth

Barclays Aberaeron Image copyright Google
Image caption Mae'r defnydd o gangen Aberaeron wedi gostwng 19% yn y 24 mis diwethaf

Mae banc Barclays wedi cadarnhau y byddan nhw'n cau dwy gangen yng nghanolbarth Cymru yn y misoedd nesaf.

Mae disgwyl i ganghennau Tywyn ac Aberaeron gau erbyn diwedd mis Mehefin.

Dyma'r diweddaraf mewn cyfres o ganghennau Barclays i gau - fe gaeodd canghennau Dinbych a Rhuthun a dwy yng ngogledd Sir Benfro y llynedd.

Dywedodd cyfarwyddwr bancio cymunedol Barclays yn yr ardal, Adrian Davies y gall eu cwsmeriaid ddefnyddio canghennau Dolgellau, Aberystwyth a Llanbedr Pont Steffan, yn ogystal â'r Swyddfa Bost i fancio.

Image copyright Google
Image caption Bydd cangen Tywyn yn cau ar 7 Mehefin

"Mae'r ffordd mae cwsmeriaid yn bancio yn newid wrth i bobl wneud defnydd cynyddol o'n gwasanaethau ar y we, ffôn ac ar ffonau symudol," meddai.

"Mae defnydd ein cwsmeriaid o ganghennau Tywyn ac Aberaeron wedi parhau i ostwng, a dyma pam ry'n ni wedi cymryd y penderfyniad anodd i'w cau."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol