Cynnig o ddiffyg hyder yn arweinydd Cyngor Sir Gâr

Pentref Llesiant Image copyright Carmarthenshire council
Image caption Darlun o'r cynllun ar gyfer pentref llesiant Llanelli

Mae arweinydd Cyngor Sir Gâr yn wynebu cynnig o ddiffyg hyder yn dilyn beirniadaeth ffyrnig o'r ffordd y deliodd gydag agweddau o'r gwaith i ddatblygu Bargen Ddinesig Bae Abertawe a phentref llesiant Llanelli.

Mae arweinydd grŵp Llafur y cyngor, Rob James, yn dweud bod yr arweinydd Emlyn Dole wedi rhwystro ymgais ganddo a chynghorwyr eraill i graffu ar y cynlluniau.

Dywedodd hefyd bod pryderon am adolygiad mewnol o fewn y cyngor.

Mae'r Cynghorydd Dole wedi gwrthod cyhuddiadau'r Cynghorydd James gan ddweud eu bod yn "ddi-sail".

'Dirmyg at y broses graffu'

Mae pentref llesiant Llanelli yn rhan o gynllun ehangach i ddatblygu economi'r rhanbarth drwy gyfrwng Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Fe dderbyniodd y cynllun ganiatâd cynllunio gan y cyngor, ond mae disgwyl i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU adolygu manylion y prosiect maes o law.

Mae'r cynllun £200m yn cynnwys adeiladu cyfleusterau hamdden, iechyd ac ymchwil ar yr arfordir ger Llanelli.

'Cyhuddiadau di-sail'

Mewn llythyr at arweinydd y cyngor mae'r Cynghorydd James yn dweud bod y Cynghorydd Dole wedi "dangos dirmyg at y broses graffu" ar ôl "eithrio'r cyhoedd a chynghorwyr meinciau cefn" o nifer o gyfarfodydd yn ymwneud a'r Fargen Ddinesig, y pentref llesiant yn Llanelli, a chynllun Yr Egin yng Nghaerfyrddin.

Mae hefyd yn mynegi pryder hefyd am strwythur adolygiad mewnol yn y cyngor ynglŷn â rôl Sterling Health, a fu'n bartner masnachol ar un adeg cyn iddyn nhw adael y prosiect yn Llanelli.

Mewn ymateb i'r feirniadaeth dywedodd y Cynghorydd Dole bod y Cynghorydd James yn "ceisio tanseilio hyder yn y cynllun ar gyfer y pentref llesiant trwy ei sylwadau a'i gyhuddiadau di-sail".

"Nid yw hyn yn ymddygiad a ddisgwylir gan arweinydd yr wrthblaid," meddai.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol