Zip World i ehangu i'r de

Zip World
Image caption Mae gan y cwmni ganolfannau antur ger Bethesda, Betws y Coed a Blaenau Ffestiniog

Mae busnes Zip World wedi datgelu cynlluniau i agor canolfan newydd yn Rhigos, Rhondda Cynon Taf.

Mae gan y cwmni dri safle yn Eryri, ac yn ôl y cwmni maen nhw wedi cyfrannu dros £250m at economi'r gogledd yn ystod y pum mlynedd diwethaf.

'Dyw union leoliad y ganolfan newydd heb gael ei ddatgelu ond mae adroddiadau y gallai safle hen lofa'r Tŵr fod dan ystyriaeth.

Mae'r cwmni wedi dechrau proses ymgynghori wrth i gais cynllunio gael ei baratoi.

Yn ôl Sean Taylor, sylfaenydd a phrif weithredwr y cwmni, mae hyn yn "garreg filltir enfawr i Zip World".

Eu bwriad meddai yw datblygu "lleoliad eiconig a chreu atyniad o safon ryngwladol".

"Oherwydd ein safleoedd ym Mlaenau Ffestiniog a Bethesda rydym wedi ein cysylltu ag ardal y llechi. Nawr ein bwriad yw gwneud yr un peth yng nghartref y diwydiant glo," ychwanegodd.

Cafodd y cyhoeddiad ei groesawu gan arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Andrew Morgan.

"Mae penderfyniad Zip World i gyflwyno cais cynllunio i ddatblygu safle ger Rhigos , yn ddatblygiad positif i botensial twristiaeth yn y cymoedd," meddai.

"Mae'n galonogol bod Zip World yn adnabod y cyfleodd i ddenu ymwelwyr i'r ardal, gan greu swyddi lleol a buddion economaidd i'r ardal."

Mae disgwyl i'r cwmni gyflwyno cais cynllunio manwl ar ôl ymgynghori â swyddogion cynllunio'r sir.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol