Chwilio am bumed person wedi ymosodiad yng Nghaerdydd

Chicken.com on City Road, Cardiff Image copyright Google
Image caption Cafodd llanc 17 oed ei drywanu ar Ffordd y Ddinas yng Nghaerdydd

Mae pedwar person yn eu harddegau wedi cael eu harestio wedi i fachgen 17 oed gael ei drywanu yng Nghaerdydd nos Iau ac mae plismyn yn chwilio am bumed dyn.

Cafodd llanc 17 oed ei gludo i'r ysbyty wedi ymosodiad ger Chicken.com ar Ffordd y Ddinas yng Nghaerdydd am oddeutu 23:44 ond doedd ei anafiadau ddim yn peryglu ei fywyd.

Dywed Heddlu'r De bod tri o bobl - 13, 18 a 19 oed - wedi cael eu harestio.

Mae pedwerydd - llanc 17 oed - wedi cael ei gyhuddo ac mae plismyn yn dal i chwilio am Lamahr Bourne sy'n 18 oed.

Mae dau o'r pedwar - dynion 18 a 19 oed - wedi cael eu rhyddhau ar fechniaeth tra bod bachgen 13 oed yn parhau yn y ddalfa.

Bydd llanc 17 oed yn mynd ger bron Llys Ynadon Caerdydd ddydd Llun wedi'i gyhuddo o achosi niwed corfforol difrifol, creu anrhefn a bod â theclyn llafnog yn ei feddiant.

Pynciau Cysylltiedig