Canslo rasys yn Ffos Las oherwydd ffliw ceffylau

Ffos Las Image copyright Getty Images

Mae rasys yng Nghae Rasio Ffos Las ger Llanelli wedi cael eu canslo oherwydd pryderon am iechyd y ceffylau.

Penderfynodd Awdurdod Rasio Ceffylau Prydain (BHA) ganslo pob un ras yn y DU ddydd Iau ar ôl derbyn cadarnhad bod gan dri cheffyl achos o ffliw ceffyl (Equine Influenza).

Daeth i'r amlwg bod y tri cheffyl wedi rasio yn Ayr a Llwydlo ddydd Mercher, gan beryglu nifer o geffylau eraill.

Dywedodd y BHA eu bod nhw'n "bryderus iawn am les yr anifeiliaid ac am y lledaenu posib", a'u bod yn gwneud eu gorau i osgoi achosion pellach o'r salwch.

Mae ceffylau sy'n dioddef o'r salwch yn gallu datblygu gwres uchel, peswch a chwyddo ar y gwddf.

Fel arfer mae'n cymryd dyddiau i ddod dros y salwch, ond mae rhai achosion yn gallu parhau am wythnosau neu hyd yn oed misoedd.

Nid yw'r salwch yn cael unrhyw effaith ar bobl.

Pynciau Cysylltiedig