Dedfryd saith mlynedd i ddyn ifanc am losgi fflatiau i ddial

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae CCTV yn dangos bod Alex Bray wedi gosod ei hun ar dân wrth gynnau'r tân

Mae dyn 19 oed wnaeth losgi bloc o fflatiau yn fwriadol er mwyn dial am gael ei daflu allan o barti wedi cael dedfryd o saith mlynedd a hanner dan glo.

Fis Tachwedd 2018, gofynnwyd i Alex Bray adael parti yn un o'r fflatiau ym Mhentre, Rhondda Cynon Taf, am ei fod yn ymddwyn yn "feddwol ac yn fygythiol".

Aeth Bray yn ôl i'r bloc i ddial, a thywallt petrol ar ddrws y fflat anghywir cyn cynnau'r tân.

Fe wnaeth dynes yn ei 50au ddioddef llosgiadau difrifol ar ôl iddi gael ei dal yn y tân.

Fe blediodd Bray, o bentref Glynrhedynog, yn euog i gynnau tân yn fwriadol gyda'r bwriad o beryglu bywydau.

Peryglu bywydau

Clywodd Llys y Goron Merthyr Tydfil bod un o drigolion y fflat yn "meddwl ei bod am farw".

Cafodd Carol Evans ei "tharo i'r llawr" ar ôl agor ei drws i'r tân, ar ôl camgymryd y sŵn am bibell yn gollwng.

Ar ôl llwyddo i ddeialu 999, cafodd Mrs Evans ei chludo i'r ysbyty gyda llosgiadau.

Clywodd y llys hefyd y gallai dyn oedd yn cysgu fod wedi ei ladd pe bai'r gwasanaeth tân heb ei ddeffro.

Llwyddodd y trigolion eraill i ddianc rhag y tân.

Dywedodd y Barnwr Tracey Lloyd-Clarke bod y drosedd yn un ddifrifol oherwydd "nifer y bywydau oedd wedi eu peryglu".

Cafodd Bray ddedfryd o saith mlynedd a hanner mewn canolfan i droseddwyr ifanc.