Eira'n achosi rhagor o drafferthion ar draws Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Llanuwchllyn fore Mercher

Mae eira wedi achosi trafferthion ar draws Cymru am yr ail ddiwrnod yn olynol.

Mae ymhell dros 100 o ysgolion ar gau, gan gynnwys dros 70 yn Sir Y Fflint, ac mae amodau yn anodd i yrwyr.

Mae gweddill y gogledd, rhannau o Bowys a Sir Gaerfyrddin hefyd ymhlith y llefydd sydd wedi eu taro waethaf.

Daeth rhybudd melyn y Swyddfa Dywydd am rew i ben am 11:00 ddydd Mercher, ond mae'r arbenigwyr yn darogan amodau tebyg yn y deuddydd nesaf.

Roedd disgwyl cawodydd yn ystod y bore, gyda'r posibilrwydd iddi luwchio mewn mannau.

Y cyngor yn gyffredinol yw i bobl ganatáu mwy o amser na'r arfer i deithio ar y ffyrdd a'r rheilffyrdd.

Disgrifiad o’r llun,
Aradr eira yn clirio'r ffordd yn Nolwyddelan

Mae nifer o ffyrdd naill ai ar gau yn rhannol, neu'n destun rhybudd am amodau gyrru anodd neu beryglus.

 • A55 - rhwng Abergele a Phensarn;
 • A546 - Rhodfa Maesdu, Gogarth, Conwy
 • A4244 - Glasinfryn i Frynrefail
 • A487 - Penygroes a Llanwnda
 • A5 - Rhostrehwfa, Ynys Môn
 • A494 - Yr Wyddgrug
 • A547 - Rhwng Rhuddlan a Dyserth
 • A525 - Ffordd Rhuthun, Dinbych
 • A470 - Rhwng Derwn Deg a Gellilydan yng Ngwynedd
 • A55 - Pentre Helygain yn Sir y Fflint

Cafodd Tîm Achub Mynydd Llanberis eu galw i helpu grŵp o bobl oedd wedi eu dal gan gwymp eira bnawn Mawrth.

Roedd un o ohonyn nhw wedi torri coes yn y cwymp, a bu'n rhaid ei gludo o'r mynydd mewn hofrennydd.

Disgrifiad,
Eira trwm yn ardal Penllyn

Rhybudd tywydd pellach

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi dau rybudd melyn arall:

 • am rew rhwng 18:00 nos Fercher a 10:00 fore Iau yn y rhan fwyaf o Gymru, ac eithrio tua'r de ddwyrain; ac
 • am rew ac eira rhwng 13:00 ddydd Iau a 21:00 nos Wener.
Ffynhonnell y llun, Swyddfa Dywydd
Disgrifiad o’r llun,
Map rhybudd melyn nos Iau a dydd Gwener

Ddydd Mawrth, bu'n rhaid cau Bwlch Sychnant yng Nghonwy, Bwlch yr Oerddrws ger Dolgellau a'r A487 rhwng Machynlleth a thafarn y Cross Foxes.

Bu'n rhaid defnyddio aradr eira ar yr A44 yn ardal Aberystwyth ar ôl i geir fynd yn sownd.

Aeth ceir a lorri yn sownd yn yr eira ar yr A487 hefyd yn ardal Dinas Mawddwy, ac roedd cyngor i osgoi Bwlch y Crimea ym Mlaenau Ffestiniog.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Ysgol Castell Alun yn Sir y Fflint yn un o dros 100 gafodd eu cau ddydd Mercher