Banc olaf Castell Newydd Emlyn ar fin cau am y tro olaf

Iola Wyn
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Lloyds

Mae'r banc olaf un yn paratoi i gau ei ddrysau am y tro olaf yng Nghastell Newydd Emlyn ddydd Mawrth .

Mae'r dref farchnad wedi collli tri banc arall yn y blynyddoedd diwethaf, wrth i fanciau gau canghennau ar hyd a lled Cymru.

Lloyds yw'r gangen ddiweddaraf i gau ei drysau yn y dref sydd ar ffin Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

Wedi ei sefydlu 68 mlynedd yn ôl, cwmni offer trydanol JDR Thomas yw'r busnesa hynaf yng Nghastell Newydd Emlyn, ac yn ól y perchennog John Thomas , mae'n ddiwedd cyfnod.

"Bydd e'n ofnadwy a dweud y gwir. Ni 'di bod â phedwar banc dros y blynyddoedd a ni wedi bod yn gwsmer gyda Lloyds ers dros hanner can mlynedd.

"Oedd e'n un o'r banciau mwyaf yng Nghymru i ffermwyr yn ei amser ac i feddwl bod e'n mynd i gau, mae'n ofnadwy," meddai.

'Becso taten'

Yn ôl yr arwerthwr lleol, Geraint James, mae colli pob banc yn ergyd i'r dref, gan fod nifer o bobl yn dal i ddefnyddio arian a sieciau.

"Y bobol uchel lan yn y banciau, dy'n nhw ddim yn becso taten am gefen gwlad," meddai.

Mae tri banc arall wedi cau yn y blynyddoedd diwethaf yng Nghastell Newydd Emlyn. A hyd yn hyn, does yr un o'r adeiladau hynny wedi ail agor eu drysau.

Yn ôl cwmni Lloyds, newidiadau yn arferion bancio cwsmeriaid sydd wedi arwain at y penderfyniad i gau'r banc.

Mae'r banc yn pwysleisio y bydd canghennau symudol yn ymweld â Chastell Newydd Emlyn am ddwy awr bob wythnos ar ddyddiau Llun a Mercher.